Advokátní praxi se věnuji od roku 1994 a od roku 1996 se věnuji oboru konkursního práva.

Od roku 2009 se specializuji na obor insolvenčního práva. Od této doby vykonávám činnost insolvenčního správce se zvláštním povolením.

Právní služby

Využijte komplexních služeb v oborech občanského, obchodního, správního, pracovního, rodinného, správního a trestního práva.

více informací

Insolvence

Zaměřujeme se na insolvenční a konkursní řízení. JUDr. Jiřina Lužová je insolvenční správce se zvláštním povolením.
 

více informací

Odkup pohledávek

Odkoupíme pohledávky pro klienta ať se jedná o jednotlivé pohledávky či celé soubory pohledávek. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

více informací

AGROMONT VIMPERK spol. s r.o.

PRAVIDLA PRO PODÁNÍ NABÍDEK NA KOUPI MAJETKU DLUŽNÍKA A PRO ÚČAST VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ

 

 

AGROMONT VIMPERK spol. s r.o.

se sídlem Čkyně, 384 81 Bohumilice 88

IČO 46679987

Společnost zapsaná v OR

Krajského soudu v Českých Budějovicích

oddíl C, vložka 1574

datum prohlášení konkursu 6.11.2019

 

 

Insolvenční správce dlužníka AGROMONT VIMPERK spol. s r.o., IČO 46679987, se sídlem Bohumilice č.p. 88, 384 81 Čkyně nabízí k prodeji níže uvedený majetek dlužníka sepsaný v soupisu majetkové podstaty ze dne 2.10.2019:

Předmět prodeje

 

Část A:

 

Poř. č. dle soupisu MP:

 

 

 8

ŠS Plasy ​​ - obchodní podíl - dle Obchodního rejstříku u Krajského soudu v Plzni, C 19153

 

Obch. spol.  ​​ ​​​​ [IČ]

Obch. podíl [%]

Název společnosti

Poznámka

 

27967689

100.00

Školní statek Plasy – Babina, s.r.o.

Babina 76, PSČ 33101

 

Část B:

 

 

 3

ŠS Plasy ​​ - soupis HNM - pozemky, nemovité věci - dle LV 1534 k.ú. Babina [721506]

(v soupisu MP chybně uvedené č. LV 1536 – má být LV č. 1534 k.ú. Babina)

 

Parc.č.

Výměra [m2]

Název majetku

Poznámka

 

St. 85

991,00

zastavěná plocha a nádvoří

zem.stavba bez čp

St. 86

1 046,00

zastavěná plocha a nádvoří

jiná stavba bez čp:

 

 

PLASY - Dílny na p.č. st 86

HNM 00000099

St. 87/1

1 051,00

zastavěná plocha a nádvoří

zem.stavba bez čp

St. 88

204,00

zastavěná plocha a nádvoří

zem.stavba bez čp

St. 89

1 093,00

zastavěná plocha a nádvoří

zem.stavba bez čp

St.105/1

278,00

zastavěná plocha a nádvoří

admin.stavba čp.76

 

 

PLASY - Adm. budova na p.č.105/1 a 105/2

HNM 00000101

St. 106

47,00

zastavěná plocha a nádvoří

zem.stavba bez čp

St. 107

974,00

zastavěná plocha a nádvoří

zem.stavba bez čp

St. 108

1 009,00

zastavěná plocha a nádvoří

zem.stavba bez čp

 

 

PLASY - Garáže na p.č.st. 108

HNM 00000100

St. 109

329,00

zastavěná plocha a nádvoří

garáž bez čp

St. 110

197,00

zastavěná plocha a nádvoří

zem.stavba bez čp

St. 111

48,00

zastavěná plocha a nádvoří

stavba obč.vyb. bez čp

 

 

PLASY - ​​ Čerpací stanice vody na p.č.111

HNM 00000102

St. 121

1128,00

zastavěná plocha a nádvoří

zem.stavba bez čp

 

 

PLASY - Sklad obilí na p.č.121

HNM 00000105

St. 132

571,00

zastavěná plocha a nádvoří

jiná stavba bez čp:

 

 

PLASY - Sklad obilí na p.č.132

HNM 00000106

St.147/1

255,00

zastavěná plocha a nádvoří

jiná stavba bez čp:

 

 

PLASY - Sklad hnojiv na p.č.147/1 a 147/2

HNM 00000107

St. 152

20,00

zastavěná plocha a nádvoří

jiná stavba bez čp

St. 153

48,00

zastavěná plocha a nádvoří

jiná stavba bez čp

St. 154

61,00

zastavěná plocha a nádvoří

jiná stavba bez čp

St. 155

16,00

zastavěná plocha a nádvoří

jiná stavba bez čp

St. 156

29,00

zastavěná plocha a nádvoří

jiná stavba bez čp

St. 157

51,00

zastavěná plocha a nádvoří

jiná stavba bez čp

St. 158

85,00

zastavěná plocha a nádvoří

jiná stavba bez čp

St. 160

253,00

zastavěná plocha a nádvoří

jiná stavba bez čp:

 

 

PLASY - Sociální zařízení na p.č.160

HNM 00000104

 

 

PLASY - Truhlárna na p.č.160

HNM 00000127

St. 161

68,00

zastavěná plocha a nádvoří

jiná stavba bez čp

St. 162

99,00

zastavěná plocha a nádvoří

jiná stavba bez čp

St. 163

63,00

zastavěná plocha a nádvoří

jiná stavba bez čp

St. 164

818,00

zastavěná plocha a nádvoří

jiná stavba bez čp

St. 168

684,00

zastavěná plocha a nádvoří

zem stavba bez čp

392/4

46626,00

ostatní plocha

jiná plocha:

 

 

PLASY - Kanalizace, vodovodní, el. přípojky

HNM 00000109

 

 

PLASY - Jímky,septiky,šachty

HNM 00000110

 

 

PLASY - Studna 650 mm

HNM 00000112

 

 

PLASY - Studna 530 mm

HNM 00000113

 

 

PLASY – Oplocení

HNM 00000114

 

 

PLASY (zpevněné plochy) - stáčecí a výdejní plocha u skladu hnojiv

HNM 00000116

 

 

PLASY (zpevněné plochy) - betonové panely

HNM 00000117

 

 

PLASY (zpevněné plochy) – asfalt

HNM 00000118

 

 

PLASY (zpevněné plochy) – asfalt

HNM 00000119

 

 

PLASY (zpevněné plochy) – asfalt

HNM 00000120

 

 

PLASY (zpevněné plochy) – asfalt

HNM 00000121

 

 

PLASY (zpevněné plochy) – beton

HNM 00000122

 

 

PLASY (zpevněné plochy) - betonové panely

HNM 00000123

 

 

PLASY (zpevněné plochy) - komunikace u skladu hnojiv

HNM 00000124

 

 

PLASY (zpevněné plochy) – beton

HNM 00000125

392/29

512,00

ostatní plocha

jiná plocha

392/32

476,00

ostatní plocha

jiná plocha

392/42

880,00

ostatní plocha

jiná plocha

392/43

163,00

ostatní plocha

jiná plocha

406/2

120,00

ostatní plocha

jiná plocha

421/7

145,00

ostatní plocha

ostatní komunikace

1299

26265,00

orná půda

 

 

 

PLASY - orná půda

HNM 00000129

 

 

PLASY – POZEMKY

HNM 00000126

1459

1757,00

orná půda

 

1467

74,00

orná půda

 

1479

712,00

orná půda

 

 

 

PLASY (orná půda) BIO TOP

HNM 00000150

1496

7635,00

orná půda

 

 

 

PLASY - pozemky - Kralovice - Babina - parcela č. 1496

HNM 00000166

1519

1456,00

orná půda

 

1555

32505,00

orná půda

 

1658

967,00

ostatní plocha

jiná plocha

 

 

PLASY - Silážní žlab na p.č.149

HNM 00000111

1659

1844,00

ostatní plocha

jiná plocha

 

 

PLASY - Silážní žlaby na p.č. 170

HNM 00000108

1661

146,00

ostatní plocha

jiná plocha

 

 

 

 6

ŠS Plasy ​​ - soupis HNM - pozemky, nemovité věci - dle LV 1510 k.ú. Nebřeziny [721522]

 

Parc.č.

Výměra [m2]

Název majetku

Poznámka

 

St.115/1

270,00

zastavěná plocha a nádvoří

zem.stavba bez čp

St. 116

313,00

zastavěná plocha a nádvoří

zem stavba bez čp:

St. 191

1,00

zastavěná plocha a nádvoří

tech.vyb. bez čp

36/1

807,00

ostatní plocha

sport. a rekreační plocha

36/2

845,00

ostatní plocha

sport. a rekreační plocha

207/3

7814,00

orná půda

 

 

 

PLASY - pozemky - Kralovice – Nebřeziny (stará parc.čísla: 79/3, 79/20, 83/2, 83/6, 83/7, 85/2, 88/1, 88/3, 88/4, 88/5, 207/3)

HNM 00000151

216/1

400,00

ostatní plocha

jiná plocha

303/1

2033,00

ostatní plocha

jiná plocha

303/4

114,00

Zahrada

 

303/5

71,00

orná půda

 

336/13

423,00

ostatní plocha

neplodná půda

347/6

667,00

vodní plocha

koryto vodního toku

413

5398,00

orná půda

 

 

 

PLASY - pozemky - Plasy - Nebřeziny

HNM 00000162

421

5700,00

orná půda

 

449

7069,00

orná půda

 

 

 

PLASY - pozemky - Plasy - Nebřeziny

HNM 00000162

490

12265,00

orná půda

 

498

6184,00

orná půda

 

505

5552,00

ostatní plocha

neplodná půda

520

4388,00

orná půda

 

529

12663,00

orná půda

 

568

8069,00

ostatní plocha

neplodná půda

571

10448,00

ostatní plocha

neplodná půda

 

 

PLASY - pozemky - Plasy - Nebřeziny

HNM 00000162

588

7894,00

orná půda

 

 

 

PLASY - pozemky - Plasy - Nebřeziny

HNM 00000162

592

7965,00

orná půda

 

594

9449,00

orná půda

 

607

9409,00

orná půda

 

 

 

PLASY - pozemky - Plasy - Nebřeziny

HNM 00000162

 

 

 5

ŠS Plasy ​​ - soupis HNM - pozemky, nemovité věci - dle LV 1486 k.ú. Lomnička u Plas [721514]

 

Parc.č.

Výměra [m2]

Název majetku

Poznámka

 

St.62/2

1754,00

zastavěná plocha a nádvoří

zem. stavba bez čp

St.62/3

464,00

zastavěná plocha a nádvoří

zem stavba bez čp

St.62/4

531,00

zastavěná plocha a nádvoří

zem stavba bez čp

St.78

964,00

zastavěná plocha a nádvoří

zem stavba bez čp

St.79

56,00

zastavěná plocha a nádvoří

zem stavba bez čp

549/4

2842,00

ostatní plocha

ostatní komunikace

554

4051,00

Zahrada

 

560

540,00

ostatní plocha

neplodná půda

561

126,00

ostatní plocha

neplodná půda

562

1168,00

ostatní plocha

neplodná půda

570/3

451,00

orná půda

 

583/2

1389,00

ostatní plocha

jiná plocha

811

2489,00

ostatní plocha

jiná plocha

812

65,00

ostatní plocha

jiná plocha

814

979,00

ostatní plocha

jiná plocha

 

 

 

 7

ŠS Plasy ​​ - soupis HNM - pozemky, nemovité věci - dle LV 2124, k.ú. Plasy [721531]

 

Parc.č.

Výměra [m2]

Název majetku

Poznámka

 

St.13/1

3561,00

zastavěná plocha a nádvoří

zem. stavba bez čp

154/5

55,00

ostatní plocha

neplodná půda

154/7

132,00

ostatní plocha

neplodná půda

177/64

4926,00

orná půda

 

177/65

5699,00

orná půda

 

177/67

3701,00

orná půda

 

180/12

116,00

ostatní plocha

ostatní komunikace

180/13

157,00

ostatní plocha

jiná plocha

180/14

61,00

ostatní plocha

ostatní komunikace

180/15

95,00

ostatní plocha

jiná plocha

180/16

60,00

ostatní plocha

ostatní komunikace

180/17

103,00

ostatní plocha

jiná plocha

180/18

101,00

ostatní plocha

ostatní komunikace

180/19

200,00

ostatní plocha

jiná plocha

329/4

1706,00

ostatní plocha

ostatní komunikace

356/2

680,00

ostatní plocha

neplodná půda

406

280,00

ostatní plocha

neplodná půda

410/2

209,00

ostatní plocha

neplodná půda

415/10

1962,00

ostatní plocha

neplodná půda

415/24

462,00

ostatní plocha

neplodná půda

415/38

2517,00

ostatní plocha

neplodná půda

418/1

12,00

ostatní plocha

neplodná půda

446/5

477,00

trvalý travní porost

 

446/31

145,00

ostatní plocha

neplodná půda

449/1

125,00

ostatní plocha

neplodná půda

450/2

492,00

ostatní plocha

neplodná půda

557

4439,00

orná půda

 

604

4911,00

trvalý travní porost

 

619

2790,00

orná půda

 

642

5132,00

orná půda

 

 

 

PLASY - pozemky

HNM 00000151

644

8098,00

orná půda

 

666

6386,00

orná půda

 

808

12577,00

orná půda

 

826

4016,00

orná půda

 

893

3645,00

orná půda

 

 

 

 4

ŠS Plasy ​​ - soupis HNM - pozemky, nemovité věci - dle LV524, k.ú. Rybnice u Kaznějova [743895]

 

Parc.č.

Výměra [m2]

Název majetku

Poznámka

 

2153

19114,00

orná půda

 

 

 

PLASY - pozemky - Rybnice u Kaznějova

HNM 00000171

2154

2383,00

orná půda

 

 

 

PLASY - pozemky - Rybnice u Kaznějova

HNM 00000171

2392

1073,00

orná půda

 

 

 

PLASY - pozemky - Rybnice u Kaznějova

HNM 00000171

 

Část C:

 

Poř. č. v příloze soupisu MP

 

ŠS Plasy – pohledávka Agromont Vimperk na Školním statku Plasy-Babina

 

 

Párovací znak (číslo dokladu)

Datum pripadu (DMR)

Datum splatnosti (DMR)

Druh pohledávky

Hodnota pohledávky (Kč)

2443

170578

31.12.2017

26.1.2018

Úroky z finanční výpomoci

329 933,54

2450

9180097

31.1.2018

21.2.2018

obchodní styk

1 318,00

2444

180027

31.1.2018

7.3.2018

obchodní styk

4 570,00

2451

9180216

28.2.2018

20.3.2018

obchodní styk

3 835,00

2445

180057

28.2.2018

29.3.2018

obchodní styk

4 450,00

2452

9180247

13.3.2018

27.3.2018

obchodní styk

3 850,00

2453

9180272

15.3.2018

29.3.2018

obchodní styk

6 779,00

2454

9180279

15.3.2018

29.3.2018

obchodní styk

1 990,00

2455

9180298

26.3.2018

9.4.2018

obchodní styk

3 820,00

2456

9180321

27.3.2018

10.4.2018

obchodní styk

1 190,00

2457

9180322

27.3.2018

10.4.2018

obchodní styk

5 401,00

2458

9180370

29.3.2018

20.4.2018

obchodní styk

9 987,00

2446

180135

31.3.2018

2.5.2018

obchodní styk

4 583,00

2447

180144

16.4.2018

30.4.2018

obchodní styk

240 367,00

2448

180167

30.4.2018

29.5.2018

obchodní styk

4 116,00

2460

p25179403

18.5.2018

18.5.2018

obchodní styk

91 518,00

2449

180204

31.5.2018

18.6.2018

obchodní styk

3 254,00

2459

p1218

29.6.2018

29.6.2018

obchodní styk

1 138 095,00

2366

180274

30.6.2018

25.7.2018

obchodní styk

3 483,00

2376

9180676

25.7.2018

8.8.2018

obchodní styk

15 302,00

2377

9180702

31.7.2018

16.8.2018

obchodní styk

1 250,00

2367

180320

31.7.2018

24.8.2018

obchodní styk

3 616,00

2375

2180712

21.8.2018

4.9.2018

obchodní styk

774,00

2378

9180843

27.8.2018

10.9.2018

obchodní styk

4 901,00

2368

180365

31.8.2018

21.9.2018

obchodní styk

3 807,00

2370

180417

27.9.2018

17.10.2018

obchodní styk

4 965,00

2371

180444

30.9.2018

8.11.2018

obchodní styk

3 831,00

2372

180505

31.10.2018

5.12.2018

obchodní styk

4 018,00

2379

9181080

26.11.2018

10.12.2018

obchodní styk

2 675,00

2373

180528

30.11.2018

20.12.2018

obchodní styk

3 831,00

2374

180552

19.12.2018

2.1.2019

obchodní styk

169 400,00

2369

180410

31.12.2018

14.1.2019

Úroky z finanční výpomoci

977 171,00

2333

180569

31.12.2018

18.1.2019

obchodní styk

3 920,00

2334

190038

31.1.2019

8.3.2019

obchodní styk

4 141,00

2335

190093

28.3.2019

4.4.2019

obchodní styk

3 727,00

2336

190125

31.3.2019

31.3.2019

obchodní styk

3 851,00

2291

190153

30.4.2019

20.5.2019

obchodní styk

3 937,00

2257

190189

31.5.2019

20.6.2019

obchodní styk

4 181,00

2232

190212

30.6.2019

22.7.2019

obchodní styk

3 928,00

2233

190217

16.7.2019

30.7.2019

Úroky z finanční výpomoci

574 436,00

 

FV-27967689

1.1.2019

31.12.2019

finanční výpomoc

26 790 696,24

 

Zpeněžením věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, tj. zpeněžením majetku, dojde k zániku zajišťovacích práv na majetku váznoucích, neboť tato práva zanikají zpeněžením ve smyslu § 167 odst. 4 a odst. 5 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).

 

 

Podmínky prodeje:

 • kupní smlouva k prodávanému souboru majetku jako celku bude uzavřena se zájemcem, který nejpozději do 31.8.2020 předloží nejvýhodnější nabídku ze všech správci došlých;

 • minimální kupní cena za „Zemědělskou část“ bude činit 20.000.000 Kč (slovy: dvacet milionů korun českých);

 • doplatek kupní ceny za majetek bude proveden bankovním převodem před podpisem příslušných smluv;

 • Jistota. Nejpozději v den předcházející poslednímu dni pro podání nabídky musí účastník uhradit bezhotovostním platebním převodem na účet majetkové podstaty dlužníka č.ú. 207567178/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic, a.s., peněžitou jistotu ve výši 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) (dále jen „Jistota“) s tím, že tato se považuje za uhrazenou okamžikem připsání na výše uvedený účet insolvenčního správce.

 • Vrácení Jistoty. Pokud bude účastník, který uhradil jistotu na účet insolvenčního správce v souladu s těmito pravidly, vyloučen z výběrového řízení, výběrové řízení bude zrušeno nebo účastníkova nabídka bude odmítnuta, vrátí insolvenční správce uhrazenou jistotu takovému účastníkovi ve lhůtě deseti (10) pracovních dnů ode dne, kdy některá z uvedených skutečností nastala.

 

Inzerce:

Záměr správce prodat shora uvedený majetek bude inzerován na webových stránkách správce www.ak-luzova.cz, na www.agromont.cz, na www.asis.cz, v insolvenčním rejstříku dlužníka, na serveru Hyperinzerce, 2x v Hospodářských novinách, 2x v Mladé frontě DNES, 1x v týdeníku Zemědělec s bližší specifikací a s odkazem, že pravidla pro podání nabídek na koupi majetku dlužníka a pro účast ve výběrovém řízení jsou připravena k vyzvednutí v kanceláři správce.

 

Pravidla pro podání nabídek:

Nabídky na odkoupení majetku dlužníka mohou zájemci zaslat nejpozději do 31.8.2020 případně osobně doručit do 31.8.2020 do 14:00 hod., v zalepené obálce zřetelně označené: Neotvírat - Nabídka k odkoupení souboru majetku „Zemědělské části“ AGROMONT VIMPERK spol. s r.o. na adresu: JUDr. Jiřina Lužová, insolvenční správce dlužníka AGROMONT VIMPERK spol. s r.o., Dušní 22, 110 00 Praha 1.

 

Zájemci se mohou výběrového řízení zúčastnit, pokud předloží nabídku s těmito náležitostmi:

 • výši nabízené kupní ceny, přičemž nabídka kupní ceny musí být konkrétní, rozdělená na jednotlivé části A, B, C prodávaného majetku, přesně vyčíslená, v korunách českých a musí být zřejmý zájem nabytí souboru majetku dlužníka jako celku;

 • přesné označení subjektu, který nabídku činí;

 • nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za zájemce, právnické osoby přiloží kopii výpisu z obchodního rejstříku;

 • prohlášení, že zájemce si je vědom, že kupuje majetek tak, jak „stojí a leží“;

 • prohlášení, že zájemce není osoba, u níž zvláštní zákon zakazuje nabýt předmět prodeje (např. § 295 odst. 1 a 2 IZ). Zájemcem rovněž nemohou být ty osoby, u nichž je nabývání nemovitostí v ČR vyloučeno jinými zákony;

 • zájemce musí připojit prohlášení, že si je vědom, že kupní cena musí být bez prodlení doplacena na základě výzvy zaslané insolvenčním správcem;

 • zájemce musí výslovně uvést, že si je vědom, že na nabyvatele přecházejí veškerá práva
  a povinnosti, jejichž přechod právní řád ČR spojuje s přechodem vlastnického práva k nemovitosti a ostatního majetku, zejména pak přechází na nabyvatele veškerá práva a povinnosti z uzavřených nájemních smluv, pohledávek a obchodního podílu.

 

Pravidla pro nakládání s nabídkami:

Nejpozději do 30 dnů provede správce na jednání věřitelského výboru vyhodnocení nabídek. Zájemce, který předloží nejvýhodnější nabídku obsahující veškeré náležitosti a prohlášení uvedená v pravidlech pro podání nabídek, bude vyzván k doplacení kupní ceny na účet vedený u UniCredit Bank Czech Republic, a.s., č.ú. 207567178/2700.

 

Pravidla pro nakládání s Jistotou:

Nevybraní zájemci

Zájemcům, jejichž nabídka nebude vybrána, bude Jistota bez zbytečného odkladu po jednání věřitelského výboru vrácena formou bankovního převodu na účet, ze kterého byla správci poukázána, a to nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy byl zájemce správcem informován o neúspěchu své nabídky.

Zájemce první v pořadí

Zájemci, jehož nabídka bude vyhodnocena jako nejvýhodnější, bude Jistota započítána na nabídnutou kupní cenu. Pokud zájemce, jehož nabídka bude vyhodnocena jako nejvýhodnější, neuzavře kupní smlouvu a smlouvy navazující na převod vlastnického práva ke zbývajícímu souboru majetku a nezaplatí zbývající část kupní ceny na základě výzvy správce k zaplacení nabídnuté kupní ceny, je povinen zaplatit správci smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kč.

 

Odstoupení od smlouvy a smluvní pokuta:

Pokud vítěz výběrového řízení neuhradí řádně a včas doplatek kupní ceny nebo neposkytne nezbytnou součinnost, vyhrazuje si správce právo věřitele vyloučit vítěze výběrového řízení z výběrového řízení. V takovém případě bude vítěz výběrového řízení povinen zaplatit insolvenčnímu správci za porušení své uvedené smluvní povinnosti (zaplatit doplatek kupní ceny nebo poskytnout nezbytnou součinnost k uzavření kupní smlouvy a smluv navazujících k převodu vlastnického práva na soubor majetku, např. smlouvy o převodu obchodního podílu, smlouvy o postoupení pohledávek apod.) smluvní pokutu ve výši rovnající se částce jistoty, tj. ve výši 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých). Insolvenční správce bude oprávněn započíst svou pohledávku odpovídající uvedené smluvní pokutě na pohledávku vítěze výběrového řízení odpovídající jeho právu na vrácení jistoty.

 

Upozornění:

Nabyvatel bude plátcem daně z nabytí nemovitých věcí dle platných právních předpisů, a že tuto daň není možno odpočítávat z nabídnuté kupní ceny.

Podání nabídky nezakládá správci závazek uzavřít kupní smlouvu k prodávanému souboru majetku. Správce si vyhrazuje právo odmítnout nabídky bez udání důvodu, jakož i měnit podmínky a pravidla pro nakládání s nabídkami. Zájemci, kteří předloží svou nabídku v této souvislosti, nemohou vůči správci uplatňovat jakékoliv nároky na náhradu škody, která by jim v případě odmítnutí všech nabídek nebo neuzavřením kupní smlouvy k prodávanému souboru majetku eventuelně vznikla.

Kupní smlouva včetně případné smlouvy o postoupení pohledávek a smlouvy o převodu obchodního podílu nabydou účinnosti dnem pravomocného schválení insolvenčním soudem o prodeji majetku mimo dražbu.

 

Prohlídka majetku:

Po dohodě s panem Ing. Kordíkem, na tel. 602 271 541 si mohou zájemci dohodnout prohlídku majetku. Zároveň s prohlídkou majetku budou zájemcům poskytnuty základní informace.

 

JUDr. Jiřina ​​ L u ž o v á

insolvenční správce ​​ 

 

Advokátní kancelář JUDr. Jiřina Lužová
se sídlem Dušní 22, 110 00 Praha 1 - Staré Město
telefon 222 327 902, mobil 777 302 320
Email
ak@akluzova.cz ​​ 

 

 

 

V Praze dne 16.7.2020

Foto části majetku:

 

 

​​