Advokátní praxi se věnuji od roku 1994 a od roku 1996 se věnuji oboru konkursního práva.

Od roku 2009 se specializuji na obor insolvenčního práva. Od této doby vykonávám činnost insolvenčního správce se zvláštním povolením.

Právní služby

Využijte komplexních služeb v oborech občanského, obchodního, správního, pracovního, rodinného, správního a trestního práva.

více informací

Insolvence

Zaměřujeme se na insolvenční a konkursní řízení. JUDr. Jiřina Lužová je insolvenční správce se zvláštním povolením.
 

více informací

Odkup pohledávek

Odkoupíme pohledávky pro klienta ať se jedná o jednotlivé pohledávky či celé soubory pohledávek. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

více informací

ERB bank, a.s. v likvidaci

JUDr. Jiřina Lužová, se sídlem Dušní 22, 110 00 Praha 1, IČO 446 86 650 (dále jen
„Insolvenční správce“), insolvenční správce dlužníka ERB bank, a.s. v likvidaci, se sídlem
Štefánikova 78/50, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO 284 28 943 (dále jen „Dlužník“ nebo
„ERB“) tímto vyhlašuje veřejné výběrové řízení (dále jen „Výběrové řízení“) na výběr
zájemce, na kterého bude za podmínek uvedených v příslušné dokumentaci převeden majetek
Dlužníka.

Podmínky výběrového řízení na soubor majetku dlužníka ERB bank, a.s. v likvidaci (PDF)