Advokátní praxi se věnuji od roku 1994 a od roku 1996 se věnuji oboru konkursního práva.

Od roku 2009 se specializuji na obor insolvenčního práva. Od této doby vykonávám činnost insolvenčního správce se zvláštním povolením.

Právní služby

Využijte komplexních služeb v oborech občanského, obchodního, správního, pracovního, rodinného, správního a trestního práva.

více informací

Insolvence

Zaměřujeme se na insolvenční a konkursní řízení. JUDr. Jiřina Lužová je insolvenční správce se zvláštním povolením.
 

více informací

Odkup pohledávek

Odkoupíme pohledávky pro klienta ať se jedná o jednotlivé pohledávky či celé soubory pohledávek. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

více informací

Eva Horáčková

nar. 29.5.1965, IČ: 67913229,
bytem Jince 102, 262 23 Dominikální Paseky.

Předmět prodeje

Nabízí k prodeji byt č. jednotky 173/20 v budově Příbram VII, č.p. 173 na St. parc. 882 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 559 m2, byt zapsaný na LV č. 12405 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram, okres Příbram, k.ú. Březové Hory.

Pravidla pro podání nabídek:

Zájemci o nabízený majetek, nechť své nabídky zasílají na adresu správce: JUDr. Jiřina Lužová, IS dlužníka Eva Horáčková, Dušní 22, 110 00 Praha 1.