Advokátní praxi se věnuji od roku 1994 a od roku 1996 se věnuji oboru konkursního práva.

Od roku 2009 se specializuji na obor insolvenčního práva. Od této doby vykonávám činnost insolvenčního správce se zvláštním povolením.

Právní služby

Využijte komplexních služeb v oborech občanského, obchodního, správního, pracovního, rodinného, správního a trestního práva.

více informací

Insolvence

Zaměřujeme se na insolvenční a konkursní řízení. JUDr. Jiřina Lužová je insolvenční správce se zvláštním povolením.
 

více informací

Odkup pohledávek

Odkoupíme pohledávky pro klienta ať se jedná o jednotlivé pohledávky či celé soubory pohledávek. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

více informací

GANYA – Karlovy Vary, s.r.o.

PRAVIDLA​​ PRO​​ PODÁNÍ​​ NABÍDEK​​ 
NA​​ KOUPI​​ MAJETKU​​ DLUŽNÍKA​​ 

 

 

 

GANYA​​ –​​ Karlovy​​ Vary,​​ s.r.o.,​​ se​​ sídlem​​ Školní​​ 115,​​ 357​​ 35​​ Nové​​ Sedlo​​ -​​ Loučky

​​ 61775991

datum​​ prohlášení​​ konkursu​​ 5.5.2016,​​ pod​​ spis.​​ zn.​​ KSPL​​ 53​​ INS​​ 5947/2016

 

 

Na​​ základě​​ Usnesení​​ Krajského ​​​​ soudu​​ v​​ Plzni​​ č.j.:​​ KSPL​​ 53​​ INS​​ 5947/2016-B-10​​ ze​​ dne​​ 30.8.2016,​​ nabízí​​ insolvenční​​ správce​​ dlužníka​​ GANYA​​ –​​ Karlovy​​ Vary,​​ s.r.o.,​​ se​​ sídlem​​ Školní​​ 115,​​ 357​​ 35,​​ Nové​​ Sedlo​​ -​​ Loučky,​​ ​​ 61775991,​​ k prodeji​​ níže​​ specifikovaný​​ majetek​​ dlužníka​​ zapsaný​​ v Soupise​​ majetkové​​ podstaty​​ ze​​ dne​​ 15.7.2016:

 

Specifikace

Ks

Pořizovací​​ cena​​ v 

Doba​​ pořízení​​ majetku

Odhad​​ majetku​​ v 

1

Software​​ k​​ účetnictví

1

31.686,60

7.4.2005

1.500,-

 

Podmínky​​ prodeje:

  • kupní​​ smlouva​​ bude​​ uzavřena​​ se​​ zájemcem,​​ který​​ nejpozději​​ do​​ 30.9.2016​​ předloží​​ nejvýhodnější​​ nabídku​​ ze​​ všech​​ správci​​ došlých;

  • úhrada​​ kupní​​ ceny​​ v​​ plné​​ výši​​ hotově​​ před​​ podpisem​​ kupní​​ smlouvy​​ nebo​​ na​​ běžný​​ účet​​ insolvenčního​​ správce​​ č.​​ 2113122193/2700​​ vedený​​ u​​ UniCredit​​ Bank​​ Czech​​ Republic​​ and​​ Slovakia,​​ a.s.,​​ a​​ to​​ na​​ základě​​ výzvy​​ k úhradě​​ kupní​​ ceny​​ insolvenčního​​ správce.

 

Inzerce:

Záměr​​ správce​​ prodat​​ majetek​​ dlužníka​​ bude​​ zveřejněn​​ na​​ webové​​ stránce​​ správce​​ www.ak-luzova.cz, ​​ ​​​​ 

kde​​ budou​​ zveřejněna​​ tato​​ pravidla​​ pro​​ podání​​ nabídek.

 

Pravidla​​ pro​​ podání​​ nabídek:

Nabídky​​ na​​ odkoupení​​ majetku​​ mohou​​ zájemci​​ zaslat​​ nejpozději​​ do​​ 30.9.2016,​​ případně​​ osobně​​ doručit​​ do​​ 30.9.2016 ​​​​ do​​ 14:00​​ hod.,​​ v​​ zalepené​​ obálce​​ zřetelně​​ označené:​​ Neotvírat​​ -​​ Nabídka​​ k odkoupení​​ majetku​​ -​​ softwaru,​​ na​​ adresu:​​ JUDr.​​ Jiřina​​ Lužová,​​ insolvenční​​ správce​​ dlužníka​​ GANYA​​ –​​ Karlovy​​ Vary,​​ s.r.o.,​​ Dušní​​ 22,​​ 110​​ 00​​ Praha​​ 1.

 

Zájemci​​ se​​ mohou​​ výběrového​​ řízení​​ zúčastnit​​ pokud​​ předloží​​ nabídku​​ s těmito​​ náležitostmi:

  • výši​​ nabízené​​ kupní​​ ceny​​ za​​ majetek​​ dlužníka,​​ přičemž​​ nabídka​​ kupní​​ ceny​​ musí​​ být​​ konkrétní​​ 
    a​​ přesně​​ vyčíslená;

  • přesné​​ označení​​ subjektu,​​ který​​ nabídku​​ činí;

  • nabídka​​ musí​​ být​​ podepsána​​ osobou​​ oprávněnou​​ jednat​​ za​​ poptávajícího,​​ právnické​​ osoby​​ přiloží​​ originál​​ výpisu​​ z​​ obchodního​​ rejstříku;

  • prohlášení,​​ že​​ zájemce​​ si​​ je​​ vědom,​​ že​​ kupuje​​ majetek​​ ve​​ stávajícím​​ stavu;

 

Pravidla​​ pro​​ nakládání​​ s​​ nabídkami:

Nejpozději​​ do​​ 20​​ dnů​​ provede​​ insolvenční​​ správce​​ vyhodnocení​​ nabídek.​​ Zájemce,​​ který​​ předloží​​ nejvýhodnější​​ nabídku,​​ bude​​ vyzván​​ k zaplacení​​ kupní​​ ceny.​​ V případě​​ marného​​ uplynutí​​ lhůty​​ k zaplacení​​ kupní​​ ceny​​ z důvodu​​ prodlení​​ na​​ straně​​ zájemce,​​ může​​ být​​ na​​ základě​​ rozhodnutí​​ insolvenčního​​ správce​​ vyzván​​ zájemce​​ druhý​​ v​​ pořadí.​​ 

 

Upozornění:

Podání​​ nabídky​​ nezakládá​​ insolvenčnímu​​ správci​​ závazek​​ uzavřít​​ smlouvu​​ o​​ prodeji​​ předmětného​​ majetku.​​ Insolvenční​​ správce​​ si​​ vyhrazuje​​ právo​​ odmítnout​​ nabídky​​ bez​​ udání​​ důvodu,​​ jakož
i​​ měnit​​ podmínky​​ a​​ pravidla​​ pro​​ nakládání​​ s nabídkami.​​ Zájemci,​​ kteří​​ předloží​​ svou​​ nabídku​​ v této​​ souvislosti,​​ nemohou​​ vůči​​ insolvenčnímu​​ správci​​ uplatňovat​​ jakékoliv​​ nároky​​ na​​ náhradu​​ škody,​​ která​​ by​​ jim​​ v případě​​ odmítnutí​​ všech​​ nabídek​​ nebo​​ neuzavřením​​ smlouvy​​ o​​ prodeji​​ předmětného​​ majetku​​ eventuelně​​ vznikla.

 

 

V Praze​​ dne​​ 7.9.2016

 

 

 

​​ 

 

JUDr.​​ Jiřina ​​​​ L​​ u​​ ž​​ o​​ v​​ á​​ 

insolvenční​​ správce ​​​​ 

 

Advokátní​​ kancelář​​ JUDr.​​ Jiřina​​ Lužová
se​​ sídlem​​ Dušní​​ 22,​​ 110​​ 00​​ Praha​​ 1​​ -​​ Staré​​ město
telefon​​ 222​​ 327​​ 902,​​ mobil​​ 777​​ 302​​ 320
Email​​ ak@akluzova.cz ​​​​