Advokátní praxi se věnuji od roku 1994 a od roku 1996 se věnuji oboru konkursního práva.

Od roku 2009 se specializuji na obor insolvenčního práva. Od této doby vykonávám činnost insolvenčního správce se zvláštním povolením.

Právní služby

Využijte komplexních služeb v oborech občanského, obchodního, správního, pracovního, rodinného, správního a trestního práva.

více informací

Insolvence

Zaměřujeme se na insolvenční a konkursní řízení. JUDr. Jiřina Lužová je insolvenční správce se zvláštním povolením.
 

více informací

Odkup pohledávek

Odkoupíme pohledávky pro klienta ať se jedná o jednotlivé pohledávky či celé soubory pohledávek. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

více informací

Jaromír Vodrážka

JUDr. Jiřina Lužová, IS dlužníka: Jaromír Vodrážka, r.č. 910701/2409, bytem Staré Sedliště 80, 348 01 Staré Sedliště, nabízí k prodeji stavební parcelu č. 202 – zastavěná plocha s nádvořím, jejíž součástí je stavba – rodinný dům č.p. 80 ve Starém Sedlišti, se zahradou p.č. 4015, se zahradou p.č. 70, s příslušenstvím (zděná kolna, dřevěná kolna, stodola, …), vše v k.ú. Staré Sedliště, obec Staré Sedliště – zapsané na LV č. 135. Nabídková cena 1.400.000,- Kč. Zájemci o nabízený majetek, nechť své nabídky zasílají na adresu správce: JUDr. Jiřina Lužová, IS dlužníka Jaromíra Vodrážky, Dušní 22, 110 00 Praha 1, popřípadě na e-mail ak@akluzova.cz. Pro více informací o nabízených nemovitostí piště na e-mail ak@akluzova.cz.

 

 ​​ ​​ ​​​​   ​​ ​​ ​​ ​​​​