Advokátní praxi se věnuji od roku 1994 a od roku 1996 se věnuji oboru konkursního práva.

Od roku 2009 se specializuji na obor insolvenčního práva. Od této doby vykonávám činnost insolvenčního správce se zvláštním povolením.

Právní služby

Využijte komplexních služeb v oborech občanského, obchodního, správního, pracovního, rodinného, správního a trestního práva.

více informací

Insolvence

Zaměřujeme se na insolvenční a konkursní řízení. JUDr. Jiřina Lužová je insolvenční správce se zvláštním povolením.
 

více informací

Odkup pohledávek

Odkoupíme pohledávky pro klienta ať se jedná o jednotlivé pohledávky či celé soubory pohledávek. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

více informací

Lucie Prantlová

JUDr. Jiřina Lužová, IS dlužníka: Lucie Prantlová, nar. 25.1.1966, IČ: 43312128, bytem Slatina 23, 339 01, Chudenice, nabízí k prodeji spoluvlastnický podíl ve výši 1/8 nemovitostí: pozemkové parc. č. 3155/7 (lesní pozemek) o výměře 164 m2, pozemkové parc. č. 3158 (lesní pozemek) o výměře 286 m2, pozemkové parc. č. 3159/2 (ostatní plocha-dobývací prostor) o výměře 2508 m2, pozemkové parc. č. 3160/3 (lesní pozemek) o výměře 3070 m2, pozemkové parc. č. 3160/5 (lesní pozemek) o výměře 1685 m2. To vše zapsáno na LV č. 1384 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy, okres Klatovy, k.ú. Klatovy 665797. Nemovitosti byly oceněny na částku 154.260,-Kč, tj. id. 1/8 nemovitostí na částku 19.283,- Kč. Zájemci o nabízený majetek, nechť své nabídky zasílají na adresu správce: JUDr. Jiřina Lužová, IS dlužníka Lucie Prantlové, Dušní 22, 110 00 Praha 1. Pro více informací o nabízených nemovitostí piště na e-mail ak@akluzova.cz