Advokátní praxi se věnuji od roku 1994 a od roku 1996 se věnuji oboru konkursního práva.

Od roku 2009 se specializuji na obor insolvenčního práva. Od této doby vykonávám činnost insolvenčního správce se zvláštním povolením.

Právní služby

Využijte komplexních služeb v oborech občanského, obchodního, správního, pracovního, rodinného, správního a trestního práva.

více informací

Insolvence

Zaměřujeme se na insolvenční a konkursní řízení. JUDr. Jiřina Lužová je insolvenční správce se zvláštním povolením.
 

více informací

Odkup pohledávek

Odkoupíme pohledávky pro klienta ať se jedná o jednotlivé pohledávky či celé soubory pohledávek. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

více informací

MSH@cz s.r.o. – prodej majetku

Plaská 622/3, Malá Strana, PSČ 150 00, IČ 27397262 společnost zapsána v OR Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 110057 datum prohlášení konkursu 9.5.2011, pod spis. zn. MSPH 94 INS 3250/2011

Insolvenční správce dlužníka MSH@cz s.r.o. nabízí k prodeji majetek dlužníka zapsaný v soupisu majetkové podstaty č. IV ze dne 21.9.2011 specifikovaný v příloze těchto pravidel.

Předmět prodeje

Osvětlení
Hmotný majetek popis počet
zářivky dvojité tělesa 4
halogeny   8
Recepce a elektronika
Hmotný majetek popis počet
Počítač HP HP Compaq dc5700 Microtower, LCD monitor HP, klavesnice, myš, WEBcam Genius 1
wifi modem wifi modem Huawei HG520i 1
platební terminál Optimum T4220 včetně klíče pro zadávání PIN 1
pokladní čtečka čtačka čárových kódů Symbol 1
tiskárna pokladní tiskárna EPSON TM-T88IV 1
IP telefon IP phone WELL 1
analogový telefon MaxCom KX T400 1
mikrověž LG XC12 1
kávovar Clatronic 1
varná konev Hyundai 1
pračka LG F1409 TDS 1
sušička LG TD – C70212E 1
Křesla / židle / zrcadla
Hmotný majetek popis počet
křeslo + umyvadlo Maletti 1
wifi modem wifi modem Huawei HG520i 2
kadeřnické křeslo včetně hydraulické základny, Maletti 6
taburet kostka, červená, Maletti 3
židle skládací, černá, plast 1
zrcadla Maletti 5
stolek malý stolek, červený, IKEA 1
židle červená, na kolečkách, Maletti 1
Poličky / skříňky / regály
Hmotný majetek popis počet
policový stojan Schwarzkopf, 5 polic, kov 1
regál ve skladu dřevo, 4 police 1
regál ve skladu dřevo, 6 polic 1
CD stojan červený vysoký, IKEA 1
věšák ocelový, šedá barva 1
bojler typ OKCE 200, Dražice 1
kuchyňka malá bílá kuchyňka, 3 dveře 1
kuchyňka malá bílá kuchyňka, nerez kulatý dřez, 4 dveře 1
recepční pult prosvícený pult HAIRCITY, s černymi skříňkami a zásuvkami 1
skleněné poličky poličky v SDK konstrukci, na kosmetiku 20
regál na tuby nástěnný regál/police na tuby 2
regál bílý regál/knihovna IKEA 2×2 police 1
váza černá, sklo 1
policový stojan L’Oreal Homme, černý malý 1

Podmínky prodeje:

  • kupní smlouva bude uzavřena se zájemcem, který nejpozději do 15.3.2012 předloží nejvýhodnější nabídku ze všech správci došlých;
  • úhrada kupní ceny v plné výši hotově před podpisem kupní smlouvy nebo na běžný účet insolvenčního správce č. 2106520572/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic, a.s., a to na základě výzvy k úhradě kupní ceny insolvenčního správce.

Pravidla pro podání nabídek:

Nabídky na odkoupení majetku mohou zájemci zaslat nejpozději do 15.3.2012, případně osobně doručit do 15.3.2012 do 14:00 hod., v zalepené obálce zřetelně označené: Neotvírat – Nabídka k odkoupení majetku, na adresu: JUDr. Jiřina Lužová, insolvenční správce dlužníka MSH@cz s.r.o., Dušní 22, 110 00 Praha 1.

Zájemci se mohou výběrového řízení zúčastnit pokud předloží nabídku s těmito náležitostmi:

  • výši nabízené kupní ceny za majetek dlužníka, přičemž nabídka kupní ceny musí být konkrétní a přesně vyčíslená;
  • akceptovány budou nabídky na odkoupení souboru majetku, tak i nabídky na odkoupení jednotlivého majetku;
  • přesné označení subjektu, který nabídku činí;
  • nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za poptávajícího, právnické osoby přiloží originál výpisu z obchodního rejstříku;
  • prohlášení, že zájemce si je vědom, že kupuje majetek ve stávajícím stavu;

Pravidla pro nakládání s nabídkami:

Nejpozději do 20 dnů provede insolvenční správce vyhodnocení nabídek. Zájemce, který předloží nejvýhodnější nabídku, bude vyzván k zaplacení kupní ceny. V případě marného uplynutí lhůty k zaplacení kupní ceny z důvodu prodlení na straně zájemce, může být na základě rozhodnutí insolvenčního správce vyzván zájemce druhý v pořadí.

Upozornění:

Podání nabídky nezakládá insolvenčnímu správci závazek uzavřít smlouvu o prodeji předmětného majetku. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout nabídky bez udání důvodu, jakož i měnit podmínky a pravidla pro nakládání s nabídkami. Zájemci, kteří předloží svou nabídku v této souvislosti nemohou vůči insolvenčnímu správci uplatňovat jakékoliv nároky na náhradu škody, která by jim v případě odmítnutí všech nabídek nebo neuzavřením smlouvy o prodeji předmětného majetku eventuelně vznikla.

Prohlídka majetku:

Majetek je uskladněn v prostorách Bondy Centrum Mladá Boleslav, Tř. Václava Klementa 1459, 293 01 Mladá Boleslav. Zájemci si mohou majetek prohlédnout po předchozí domluvě s panem Oplíštilem Tomášem, centre managerem Bondy Centrum Mladá Boleslav, na tel. 326210495.