Advokátní praxi se věnuji od roku 1994 a od roku 1996 se věnuji oboru konkursního práva.

Od roku 2009 se specializuji na obor insolvenčního práva. Od této doby vykonávám činnost insolvenčního správce se zvláštním povolením.

Právní služby

Využijte komplexních služeb v oborech občanského, obchodního, správního, pracovního, rodinného, správního a trestního práva.

více informací

Insolvence

Zaměřujeme se na insolvenční a konkursní řízení. JUDr. Jiřina Lužová je insolvenční správce se zvláštním povolením.
 

více informací

Odkup pohledávek

Odkoupíme pohledávky pro klienta ať se jedná o jednotlivé pohledávky či celé soubory pohledávek. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

více informací

PENTA spol. s r.o.

PRAVIDLA PRO PODÁNÍ NABÍDEK
NA KOUPI MAJETKU DLUŽNÍKA

 

 

PENTA spol. s r.o.

se sídlem Zámecká 3, 471 25 Jablonné v Podještědí

IČO 44567651

datum prohlášení konkursu 1.9.2017, pod spis. zn. KSLB 76 INS 12987/2017

 

 

Na základě Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci č.j.: KSLB 76 INS 12987/2017-B-31 ze dne 18.5.2018, nabízí insolvenční správce dlužníka PENTA spol. s r.o. k prodeji soubor stavebního materiálu na skladě, viz příloha, který je zapsaný v soupise majetkové podstaty ze dne 23.10.2017.

 

 

Podmínky prodeje:

  • kupní smlouva bude uzavřena se zájemcem, který nejpozději do 25.7.2018 předloží nejvýhodnější nabídku ze všech správci došlých;

  • úhrada kupní ceny v plné výši hotově před podpisem kupní smlouvy nebo na běžný účet insolvenčního správce č. 2114855954/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., a to na základě výzvy k úhradě kupní ceny insolvenčního správce.

 

Inzerce:

Záměr správce prodat majetek dlužníka bude zveřejněn na webové stránce správce www.ak-luzova.cz, www.asis.cz a dále na portálu insolvenčního rejstříku dlužníka, kde budou zveřejněna tato pravidla pro podání nabídek.

 

Pravidla pro podání nabídek:

Nabídky na odkoupení souboru majetku mohou zájemci zaslat nejpozději do 25.7.2018, případně osobně doručit do 25.7.2018 do 14:00 hod., v zalepené obálce zřetelně označené: Neotvírat - Nabídka k odkoupení souboru majetku, na adresu: JUDr. Jiřina Lužová, insolvenční správce dlužníka PENTA spol. s r.o., Dušní 22, 110 00 Praha 1.

 

Zájemci se mohou výběrového řízení zúčastnit, pokud předloží nabídku s těmito náležitostmi:

  • výši nabízené kupní ceny za celý soubor majetku dlužníka, přičemž nabídka kupní ceny musí být konkrétní a přesně vyčíslená;

  • akceptovány budou nabídky na odkoupení souboru majetku;

  • přesné označení subjektu, který nabídku činí;

  • nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za poptávajícího, právnické osoby přiloží originál výpisu z obchodního rejstříku;

  • prohlášení, že zájemce si je vědom, že kupuje majetek ve stávajícím stavu;

 

Pravidla pro nakládání s nabídkami:

Nejpozději do 20 dnů provede insolvenční správce vyhodnocení nabídek. Zájemce, který předloží nejvýhodnější nabídku, bude vyzván k zaplacení kupní ceny. V případě marného uplynutí lhůty k zaplacení kupní ceny z důvodu prodlení na straně zájemce, může být na základě rozhodnutí insolvenčního správce vyzván zájemce druhý v pořadí.

 

Upozornění:

Podání nabídky nezakládá insolvenčnímu správci závazek uzavřít smlouvu o prodeji předmětného majetku. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout nabídky bez udání důvodu, jakož
i měnit podmínky a pravidla pro nakládání s nabídkami. Zájemci, kteří předloží svou nabídku v této souvislosti, nemohou vůči insolvenčnímu správci uplatňovat jakékoliv nároky na náhradu škody, která by jim v případě odmítnutí všech nabídek nebo neuzavřením smlouvy o prodeji předmětného majetku eventuelně vznikla.

 

Prohlídka majetku:

Zájemci si mohou majetek prohlédnout po předchozí domluvě s panem Javůrkem na tel.
605 374 742. Majetek je uskladněn v areálu dlužníka na adrese Zámecká 3, 471 25 Jablonné v Podještědí.

 

 

V Praze dne 26.6.2018

 

 

 

​​ 

JUDr. Jiřina ​​ L u ž o v á

insolvenční správce ​​ 

 

Advokátní kancelář JUDr. Jiřina Lužová
se sídlem Dušní 22, 110 00 Praha 1 - Staré město
telefon 222 327 902, mobil 777 302 320
Email
ak@akluzova.cz

 

 

 

 

 

Číslo

Název

M.J.

Zákl. cena

Prod. cena

Cena s DPH

Množství

Cena celkem s DPH

izl244

dekperimeter SD 30mm ​​ (1250x600) 12,75m2/bal

m2

59,40

77,69

94,00

0,75

70,503675

dve100

dveře 90/197 1/3 sklo L+P

ks

1 078,00

1 239,67

1 500,00

1

1500,0007

kov037

zárubeň YH 100/60 L+P

ks

385,02

508,33

615,08

1

615,0793

nar255

Maltovník PVC kulaté 90 lt.

ks

103,60

152,90

185,01

1

185,009

vyp069

tmel FINISH 14kg

ks

159,00

231,41

280,01

1

280,0061

olm029

nemrznoucí směs do ostřikovačů -20'C 5LT

ks

89,50

107,50

130,08

0

0

nar333

vodováha Horizont 100cm Profi

ks

219,00

301,65

365,00

1

364,9965

nar336

Hladítko brusné zrno 240x120mm

ks

57,94

82,65

100,01

0

0

pls247

zpětná klapka s víkem DN 100

ks

1 625,40

2 048,00

2 478,08

1

2478,08

pls248

zpětná klapka s víkem DN 125

ks

1 902,95

2 397,50

2 900,98

1

2900,975

pls249

zpětná klapka s víkem DN 150

ks

2 341,25

2 950,00

3 569,50

1

3569,5

pls255

čistící kus víko 160

ks

287,39

361,35

437,23

1

437,2335

nar352

vodováha Horizont ​​ 60cm Profi

ks

156,66

206,61

250,00

1

249,9981

nar353

vodováha Horizont ​​ 80cm Profi

ks

195,00

252,07

305,00

1

305,0047

kom068

komínová dvířka Zn 230x300mm

ks

198,00

243,70

294,88

0

0

nar362

Pila na porobeton 34 sk Pilana

ks

366,80

475,21

575,00

1

575,0041

nar394

Nůž odlamovací 18mm plastový

ks

19,00

28,93

35,01

2

70,0106

kov058

Zárubeň ZH 160/80 L+P EI30 protipožární

ks

671,50

867,77

1 050,00

1

1050,0017

nar410

vodováha Horizont 150cm magnet.profi

ks

470,22

623,97

755,00

1

755,0037

nar411

žebřík Teleskopický 89-380cm

ks

2 299,00

2 892,56

3 500,00

0

0

nar416

Špachtle nerez 200mm + bit

ks

74,80

152,89

185,00

1

184,9969

klem523

Plech nerez 1,5/1000/2000mm

ks

2 508,00

2 916,67

3 529,17

1

3529,1707

kom112

kom.stříška UNI 1820 AB

ks

1 000,00

1 250,00

1 512,50

1

1512,5

nar427

Hladítko spárovací 250x100mm

ks

73,19

99,17

120,00

0

0

nar428

Maltovník PVC ​​ kulatý 65lt

ks

85,40

128,10

155,00

1

155,001

dlb502

Vanová dvířka 150x150 nerez

ks

157,85

206,61

250,00

1

249,9981

ochp057

Montérky komplet Weber bílé

ks

250,00

280,00

338,80

0

0

ochp060

Obuv INDUSTRY kožená zimní Farmářka

pár

629,00

704,50

852,45

0

0

stv328

Baumit spár.hmota PremiumFuge 5kg bahama

ks

112,27

148,76

180,00

1

179,9996

dlb527

Větrací mřížka 800x400mm Al přírodní

ks

70,00

90,91

110,00

1

110,0011

nar447

Olovnice 150g s provázkem 15m

ks

31,44

45,46

55,01

1

55,0066

ochp070

Obuv Safety Steel COOPER sandál

pár

0,00

0,00

0,00

0

0

nar468

Frézka PVC pr.70mm

ks

171,00

231,41

280,01

1

280,0061

nar470

Lopata Fe stájová

ks

44,66

66,12

80,01

1

80,0052

nar479

Děrovač korunkový sada 33-73mm

ks

335,00

454,55

550,01

1

550,0055

nar482

Děrovač pilkový 32/60-74mm

ks

265,00

347,11

420,00

1

420,0031

nar487

Kladivo zámečnické 300g

ks

40,00

59,50

72,00

1

71,995

nar488

Kladivo zámečnické 500g

ks

55,30

78,52

95,01

1

95,0092

nar494

Páčidlo 18x600mm

ks

88,90

123,97

150,00

1

150,0037

nar498

Hladítko nerez 280x130x0,75/ 8mm soft

ks

74,55

107,44

130,00

1

130,0024

dlb575

Větrací mřížka nerez 200x200

ks

201,37

264,46

320,00

1

319,9966

nar500

Provázek stavební voskovaný 1000g

ks

280,24

363,64

440,00

1

440,0044

nar503

Hladítko nerez 500x120mm šavle

ks

278,81

367,77

445,00

1

445,0017

nar505

Míchadlo M14 120mm profi

ks

144,50

219,01

265,00

1

265,0021

dlb007

větrací mřížka 300x300mm bílá

ks

109,53

140,50

170,01

4

680,02

dlb011

větrací mřížka 150x200mm žaluzie bílá

ks

90,00

115,70

140,00

1

139,997

bmp026

luxol ořech 2,5lt

ks

232,18

289,26

350,00

1

350,0046

bmp050

páska krepová mal.30mm/50m

ks

14,90

23,14

28,00

1

27,9994

bmp054

Váleček malířský sada 25cm

ks

38,70

57,85

70,00

1

69,9985

ochp001

montérky laclové kalhoty červené

ks

320,00

338,84

410,00

0

0

ochp016

holinky kůžefilc

ks

350,00

420,00

508,20

0

0

nar010

palice gumová 65mm

ks

44,00

70,25

85,00

1

85,0025

nar011

palice gumová 140mm

ks

63,43

111,57

135,00

1

134,9997

nar018

spárovka 12mm

ks

18,75

28,93

35,01

1

35,0053

nar031

Lať stahovací Al 2m skosená

ks

144,31

206,61

250,00

1

249,9981

nar038

Hladítko filc bílý 210x50mm špaletové

ks

43,10

57,85

70,00

2

139,997

nar082

pistole vytlačovací Alu 600ml

ks

149,60

223,15

270,01

1

270,0115

nar116

kolečko stavební

ks

675,00

867,77

1 050,00

1

1050,0017

nar117

korba na kolečko

ks

230,10

279,17

337,80

1

337,7957

kle077

kotlík TiZn 330/120

ks

95,44

120,83

146,20

1

146,2043

pls075

drenážní hadice 100mm flex

m

15,40

21,49

26,00

1

26,0029

nar138

Kramle tesařská Zn 320x12mm

ks

18,00

24,79

30,00

1

29,9959

sdk012

profil UA 75/3000 mm

ks

182,52

237,50

287,38

1

287,375

kom019

kom.vložka RA 2020(kouřovod)

ks

804,43

1 007,00

1 218,47

1

1218,47

vyp029

Montážní pěna 750ml trubičková

ks

49,00

80,99

98,00

1

97,9979

kom023

komínová dvířka plech

ks

156,40

206,61

250,00

2

499,9962

nar167

Pistole vytlačovací rámová PROFI

ks

399,00

400,83

485,00

1

485,0043

skd245

tekutá lepenka dvousložková-hydroizol.stěrka ​​ 7kg

ks

261,13

400,83

485,00

1

485,0043

ochp034

montérky laclové-kalhoty

ks

239,00

297,52

360,00

1

359,9992

kle246

žlab poz 280/2m

ks

74,46

95,87

116,00

1

116,0027

oap022

Tmel polyuretanový bílý K+D 310ml

ks

72,00

107,44

130,00

1

130,0024

nar220

Hladítko brusné pro mřížku 220x 80mm

ks

33,74

49,59

60,00

1

60,0039

bmp170

Štětec plochý č.3,5 Profi

ks

53,54

74,38

90,00

1

89,9998

kpi023

písek Provodín

t

275,00

545,46

660,01

1,8

1188,01188

žel110

soklová lišta ​​ 80/2000

ks

41,94

70,25

85,00

2

170,005

kle010

plech poz 0,55 (8,90kg/tab)

ks

192,70

256,20

310,00

2

620,004

nar111

řetěz na pilu Stihl

ks

242,01

290,50

351,51

2

703,01

nar054

Hladítko nerez zub 10mm 280x130

ks

38,64

61,98

75,00

3

224,9874

nar006

palice s násadou 2kg

ks

124,36

169,42

205,00

2

409,9964

nar041

Hladítko dřevěné 450x145mm

ks

78,20

107,44

130,00

2

260,0048

nar047

Hladítko PUR 180x320mm

ks

43,00

66,12

80,01

2

160,0104

nar012

palice gumová 140mm

ks

99,20

132,23

160,00

3

479,9949

bmp041

Štětec plochý č.1,5 Profi

ks

18,50

28,93

35,01

2

70,0106

dlb004

větrací mřížka 150x200mm bílá+hnědá

ks

70,00

90,91

110,00

2

220,0022

nar235

náhradní pilka na škrabák jem.zub

ks

27,00

36,00

43,56

2

87,12

vyp037

těsnící pás 120mmx10m (tek.lep.)

ks

139,00

206,61

250,00

1

249,9981

nar208

metr svinovací 3m autostop

ks

16,21

26,45

32,00

2

64,009

vo036

paleta 120x080

ks

200,00

200,00

242,00

2

484

nar198

řezný kotouč diamant AWA-Premium 450 D

ks

3 989,00

4 793,39

5 800,00

1

5800,0019

vrs094

hřebík Cu 2,8x32 lep

Kg

273,70

355,37

430,00

2

859,9954

nar179

řezný kotouč ocel 230

ks

54,50

70,25

85,00

2

170,005

lep083

Penetral ALP 4,5kg

ks

178,00

235,54

285,00

2

570,0068

pls130

Lišta SDK H-profil ​​ 12,5mmx3m

ks

24,30

35,54

43,00

2

86,0068

nar165

míchadlo spirálové 100x500mm

ks

42,15

78,51

95,00

1

94,9971

bmp058

páska ​​ lepící transp.50mmx66m

ks

10,80

14,88

18,00

2

36,0096

nar501

Tyč teleskopická ALU 910-1820mm

ks

82,60

107,44

130,00

2

260,0048

nar502

Hladítko nerez 400x120mm šavle

ks

272,09

355,37

430,00

2

859,9954

dlb576

Větrací mřížka nerez 250x250

ks

244,00

314,05

380,00

2

760,001

vrs389

Vrut RAPI-TEC 4,5x60mm (250ks)

bal

183,75

224,00

271,04

2

542,08

nar495

Páčidlo 18x800mm

ks

118,30

161,16

195,00

2

390,0072

nar481

Hoblík plastový na hrany

ks

114,73

161,16

195,00

1

195,0036

nar474

Hladítko dřevěné 390x70mm

ks

44,59

66,12

80,01

2

160,0104

nar476

Hladítko brus.mřížka rychloup.na tyč

ks

82,25

115,70

140,00

2

279,994

nar477

Stěrka japonská sada 4ks

ks

21,38

33,06

40,00

2

80,0052

ilp036

Dřevosan PROFI 1kg hnědý

ks

102,00

136,36

165,00

2

329,9912

nar463

Vodováha plastová s magnetem 3 libely

ks

15,13

20,66

25,00

2

49,9972

kov097

Zárubeň ZH 160/145 EI30 protipožární

ks

777,20

991,74

1 200,01

2

2400,0108

dlb505

Větrací mřížka pr.110mm dřevěná

ks

177,06

227,27

275,00

2

549,9934

sdk094

profil UA 50/3000 mm

ks

152,10

197,50

238,98

2

477,95

nar433

Svítilna pracovní C 72W DK

ks

1 570,00

1 900,83

2 300,00

2

4600,0086

nar435

Špaletový stahovák 420mm

ks

205,64

272,73

330,00

2

660,0066

pls274

Žlab NICE 100 s roštem Zn ​​ A15

ks

241,50

314,05

380,00

2

760,001

nar354

vodováha Horizont 150cm profi

ks

285,00

388,43

470,00

2

940,0006

pls251

čistící kus víko 110

ks

151,26

190,76

230,82

2

461,6392

pls265

přechod z kameniny na PVC 160

ks

204,40

264,71

320,30

2

640,5982

nar334

vodováha Horizont 180cm Profi

ks

326,00

446,28

540,00

2

1079,9976

kle348

kotlík Cu 250/80

ks

92,37

116,67

141,17

2

282,3414

nar261

vodováha hadicová 15 m

ks

182,92

243,80

295,00

2

589,996

bmp169

Štětec plochý č.2,5 Profi

ks

31,65

43,33

52,43

2

104,8586

nar302

provázek stavební 50m

ks

21,48

45,46

55,01

2

110,0132

izl226

folie stretch 500/20 ruční

ks

96,10

123,97

150,00

2

300,0074

kle342

lindab koleno odp.potrubí BK 100 HN

ks

271,00

311,50

376,92

2

753,83

izl172

polystyren EPS 70 F ​​ 80 mm fas.

m2

48,40

74,38

90,00

2,5

224,9995

kom059

komínová dvířka betonová

ks

143,63

185,95

225,00

3

674,9985

bev156

Žlab MEAEASY 100 s roštem Zn A15

ks

206,00

289,26

350,00

3

1050,0138

nar322

vědro PVC 20 lt

ks

37,43

53,72

65,00

3

195,0036

pls266

přechod z PVC na kameninu 110

ks

55,49

71,43

86,43

3

259,2909

pls264

přechod z kameniny na PVC 125

ks

150,33

193,28

233,87

3

701,6064

pls252

čistící kus šrouby 110

ks

215,65

273,11

330,46

3

991,3893

dlb504

Větrací mřížka 150x150 dřevěná

ks

168,50

219,01

265,00

3

795,0063

stv329

Baumit spár.hmota PremiumFuge 2kg bahama

ks

52,26

70,25

85,00

3

255,0075

stv323

Baumit spár.hmota PremiumFuge 5kg grey

ks

113,44

148,76

180,00

3

539,9988

nar451

Rašple na sádrokarton 16x250mm kulatá

ks

101,29

140,50

170,01

3

510,015

ilp035

Dřevosan PROFI 1kg čirý

ks

93,20

136,36

165,00

6

989,9736

nar475

Hladítko škrabák mřížový 350x210mm

ks

180,60

243,80

295,00

3

884,994

nar471

Lopata Fe výkopová

ks

43,26

61,98

75,00

4

299,9832

ilp038

REKON ochranný nátěr na dřevo zelený 1lt

ks

70,45

107,44

130,00

3

390,0072

nar469

Hladítko škrabák na Ytong 300x100mm

ks

65,10

95,04

115,00

3

344,9952

olm013

Nemrznoucí přísada do staveb.hmot 5lt

ks

152,00

202,48

245,00

3

735,0024

ochp030

montérky do pasu

ks

209,00

234,00

283,14

3

849,42

nar164

Hladítko molitan jemný standart 280x140x30mm

ks

37,31

57,85

70,00

5

349,9925

nar154

Hladítko brusné zrno 350x200mm

ks

113,53

157,03

190,01

3

570,0189

nar186

Řezný kotouč diamant 125mm

ks

80,00

140,50

170,01

3

510,015

vyp032

Tmel SUPERFLOT 5kg

ks

99,00

128,10

155,00

3

465,003

dlb126

větrací mřížka 300x300 K bílá

ks

74,00

100,00

121,00

4

484

nar228

Lžíce nerez výmazová ​​ 60mm

ks

33,00

49,59

60,00

2

120,0078

dlb175

Lišta SDK U-profil ​​ 12,5mmx2,5m

ks

11,80

20,66

25,00

3

74,9958

nar217

Lať stahovací Al 2m 2 libely

ks

265,34

371,90

450,00

4

1799,996

nar221

Hladítko mořská houba 250x130x30mm

ks

49,24

70,25

85,00

3

255,0075

bev110

Zámk.dlažba RHODOS Elegant combi 6cm

m2

245,00

298,00

360,58

3

1081,74

bmp053

Váleček malířský sada 18cm

ks

34,23

45,46

55,01

4

220,0264

nar014

Fanka zednická s rukojetí 185mm

ks

45,00

66,12

80,01

3

240,0156

dlb031

vanová dvířka 200x200mm bílá

ks

66,21

86,78

105,00

3

315,0114

dlb032

vanová dvířka 200x250mm bílá

ks

77,80

103,31

125,01

5

625,0255

vyp018

Silikon univerzal bílý 310ml

ks

53,26

74,38

90,00

11

989,9978

vyp009

Akryl tmel bílý 310ml

ks

18,90

29,75

36,00

8

287,98

vyp017

Silikon universal šedý 310ml

ks

74,95

95,04

115,00

5

574,992

kle072

kotlík poz 330/120

ks

46,33

66,67

80,67

4

322,6828

kle087

roh Cu 280

ks

310,45

357,00

431,97

4

1727,88

kle135

čelo TiZn 280

ks

12,80

17,36

21,01

4

84,0224

nar049

Hladítko PUR 220x420mm

ks

105,21

152,90

185,01

3

555,027

nar052

Hladítko nerez zub ​​ 6mm ​​ 280x130

ks

40,68

61,98

75,00

3

224,9874

nar039

Hladítko dřevěné 390x150mm

ks

63,61

90,91

110,00

4

440,0044

nar020

sekáč plochý 30cm

ks

88,00

132,23

160,00

4

639,9932

nar059

Hladítko škrabák na Ytong 450x100mm

ks

82,81

123,97

150,00

4

600,0148

nar044

Hladítko houba jemné 280x140x18mm

ks

94,71

132,23

160,00

4

639,9932

nar080

míchadlo spirálové ​​ 80x460mm

ks

40,50

66,12

80,01

4

320,0208

nar081

Pistole vytlačovací otočná PROFI

ks

89,40

132,23

160,00

4

639,9932

nar015

Fanka s tulejí

ks

52,42

78,51

95,00

4

379,9884

nar017

spárovka 10mm

ks

18,11

28,93

35,01

4

140,0212

ochp021

polomaska 3M 6200 + filtry

ks

94,80

113,76

137,65

4

550,5984

bmp045

Štětec zárohák č.2

ks

11,50

15,70

19,00

4

75,988

dlb143

vanová dvířka 150x200mm bílá

ks

48,06

61,98

75,00

5

374,979

bmp189

Špachtle malířská ​​ 80 mm nerez

ks

27,19

41,32

50,00

4

199,9888

nar227

Lžíce nerez výmazová ​​ 40mm

ks

26,80

37,19

45,00

4

179,9996

ochp033

brýle B-E 7 polykarbonát

ks

33,00

49,59

60,00

0

0

vyp033

Silikon universal transparent 310ml

ks

53,00

74,38

90,00

4

359,9992

pls142

odbočka PVC 150/150/45st

ks

49,00

78,00

94,50

4

378

nar175

metr svinovací 7,5m autostop

ks

64,88

90,91

110,00

4

440,0044

nar177

Maltovník PVC hranatý 90 lt.

ks

131,61

190,08

230,00

4

919,9872

nar170

řezný kotouč diamant 150mm

ks

96,87

157,03

190,01

4

760,0252

pls049

odbočka PVC 160/110/45st

ks

69,56

107,44

130,00

4

520,0096

pls080

dilatace průběžná PVC 2,5m

ks

260,00

355,37

430,00

4

1719,9908

stv396

Weber.color POLY - šedý 290ml

bal

149,12

233,00

281,93

4

1127,72

stv304

Sůl posypová 25kg

Py

112,50

123,97

150,00

4

600,0148

kov054

Vanová dvířka 150x300mm bílá

ks

60,78

78,51

95,00

4

379,9884

pls259

hrdlo přesuvné KGU PVC 160

ks

50,38

71,08

86,01

4

344,0272

pls260

přechod litina-sada hladká litina na hrdlo PVC 110

ks

64,40

84,03

101,68

4

406,7052

nar399

vodováha Horizont 120cm profi

ks

242,00

330,58

400,00

4

1600,0072

nar339

Lžíce nerez 180x120mm

ks

54,00

78,51

95,00

4

379,9884

nar239

Špachtle nerez 150mm + bit

ks

98,70

136,36

165,00

4

659,9824

lep126

Malta zdící tenkovrstvá 20kg Porfix

Py

80,40

107,44

130,00

0

0

izl018

polystyren EPS 70 F 100mm fas.

m2

68,01

105,79

128,01

4,5

576,02655

bev085

zámk.dlažba íčko 6cm červená

m2

192,82

248,00

300,08

4,92

1476,3936

pls050

odbočka PVC 160/110/87st

ks

78,60

123,97

150,00

5

750,0185

pls047

odbočka PVC 125/110/45st

ks

62,00

90,91

110,00

5

550,0055

pls048

odbočka PVC 125/110/87st

ks

70,00

104,13

126,00

5

629,9865

bev116

štípaný kámen rohový P+L ​​ šedý

ks

60,42

61,98

75,00

5

374,979

dlb021

Větrací mřížka pr.125mm

ks

28,82

38,02

46,00

5

230,021

dlb033

vanová dvířka 300x200mm bílá

ks

79,96

107,44

130,00

6

780,0144

dlb024

větrací mřížka pr.110mm bílá

ks

26,52

34,71

42,00

7

293,9937

bmp038

Špachtle malířská ​​ 40 mm nerez

ks

22,08

33,06

40,00

5

200,013

nar004

krumpáč 2,5kg kovaný

ks

113,10

152,89

185,00

5

924,9845

nar033

Lžíce zednická 160x115mm

ks

20,23

29,75

36,00

5

179,9875

nar053

Hladítko nerez zub ​​ 8mm ​​ 280x130

ks

40,34

61,98

75,00

4

299,9832

vyp053

Montážní pěna 600ml trubičková Soudal nízkoexp.

ks

85,00

93,39

113,00

2

226,0038

nar300

Hladítko brusné pro mřížku 220x110mm

ks

36,91

57,85

70,00

5

349,9925

ochp042

přilba ochranná 454 zelená

ks

79,00

115,70

140,00

0

0

vyp063

Silikon sanitar bílý 310ml

ks

53,69

78,51

95,00

12

1139,9652

pls238

trubka KGEM PVC 110/ 500

ks

35,28

53,72

65,00

5

325,006

pls239

trubka KGEM PVC 125/ 500

ks

42,84

63,64

77,00

5

385,022

pls267

přechod z PVC na kameninu 125

ks

63,07

84,03

101,68

5

508,3815

pls268

přechod z PVC na kameninu 160

ks

73,98

100,84

122,02

5

610,082

pls240

trubka KGEM PVC 160/ 500

ks

66,05

103,31

125,01

5

625,0255

nar338

Lžíce nerez 160x115mm

ks

47,30

74,38

90,00

5

449,999

nar335

vodováha Horizont 200cm Profi

ks

360,00

491,74

595,01

5

2975,027

nar365

pistole vytlačovací teflonová na PU pěnu

ks

204,00

289,26

350,00

5

1750,023

pls263

přechod z kameniny na PVC 110

ks

94,85

121,85

147,44

5

737,1925

pls258

hrdlo přesuvné KGU PVC 125

ks

26,40

37,50

45,38

5

226,875

pls254

čistící kus šrouby 125

ks

263,08

331,93

401,64

5

2008,1765

nar359

Hladítko PVC 280x140mm

ks

29,30

45,46

55,01

7

385,0462

nar486

Tužka trojboká obkladačská

ks

18,00

26,45

32,00

5

160,0225

nar504

Míchadlo spirálové 70x400

ks

62,00

78,51

95,00

5

474,9855

bmp003

barva S 2000/0110 základní

Kg

104,86

130,00

157,30

5,5

865,15

nar001

Lopata Al velká

ks

77,67

107,44

130,00

7

910,0168

izl055

Folie Iso-drain ​​ 2,0x20m nopová

m2

17,72

28,93

35,01

6

210,0318

bmp046

Štětec zárohák č.3

ks

27,50

40,00

48,40

4

193,6

dlb041

křížky PVC 4mm/100ks

Py

12,00

18,18

22,00

6

131,9868

dlb035

vanová dvířka 300x400mm bílá

ks

102,68

132,23

160,00

6

959,9898

vrs027

Rychlošroub TN 25mm (1000ks/bal)

ks

85,70

119,84

145,01

6

870,0384

nar043

Hladítko houba 250x130x10mm

ks

60,72

78,52

95,01

6

570,0552

nar036

Hladítko molitan hrubý standart 280x140x30mm

ks

37,31

57,85

70,00

6

419,991

kle168

Žlab TiZn 330/5m

ks

561,33

702,48

850,00

6

5100,0048

nar229

Lžíce nerez výmazová ​​ 80mm

ks

37,04

53,72

65,00

6

390,0072

nar184

Hladítko nerez 500x130mm

ks

111,02

161,16

195,00

6

1170,0216

bmp109

Škrabka malířská 100mm

ks

17,53

33,06

40,00

6

240,0156

nar210

metr svinovací 5m ​​ autostop

ks

44,00

61,98

75,00

6

449,9748

pls034

koleno KGB PVC 125/87st

ks

39,60

61,98

75,00

6

449,9748

pls006

trubka KGEM PVC 125/1000

ks

61,01

100,00

121,00

6

726

nar408

Lžíce nerez výmazová 100mm

ks

37,00

57,85

70,00

6

419,991

kov096

Zárubeň ZH 160/90 L+P EI30 protipožární

ks

680,00

876,03

1 060,00

6

6359,9778

ochp058

Síť ochranná na lešení TERRANOVA 14x2,6m

ks

301,50

371,90

450,00

6

2699,994

nar395

Nůž odlamovací 18mm celokovový

ks

46,21

66,12

80,01

6

480,0312

pls241

odbočka PVC 125/125/45st.

ks

69,30

107,44

130,00

6

780,0144

izl203

dekperimeter SD 60mm ​​ (1250x600) 6m2/bal.

m2

126,80

163,64

198,00

6

1188,0264

vo046

paleta Terranova

ks

140,00

140,00

169,40

6

1016,4

bmp211

Špachtle malířská ​​ 60 mm nerez

ks

23,68

37,19

45,00

6

269,9994

vrs029

Rychlošroub TN 35mm (1000ks/bal)

ks

113,00

148,76

180,00

6,6

1187,99736

izl014

polystyren EPS 70 F ​​ 50mm fas.

m2

32,14

47,93

58,00

7

405,9671

bmp042

štětec plochý č.2 Profi

ks

25,17

37,19

45,00

6

269,9994

nar002

Lopata Al malá

ks

54,96

78,51

95,00

6

569,9826

kle166

Žlab TiZn 330/4m

ks

482,00

619,84

750,01

7

5250,0448

kle133

čelo poz 330

ks

6,67

9,09

11,00

7

76,9923

lep009

Penetrační nátěr hloubkový 5 lt

ks

175,00

243,80

295,00

7

2064,986

nar048

Hladítko PUR 200x360mm

ks

47,20

78,51

95,00

3

284,9913

pls030

koleno KGB PVC 125/15st

ks

33,70

49,59

60,00

7

420,0273

olm022

Nemrznoucí přísada do staveb.hmot 1lt

ks

29,90

42,98

52,01

7

364,0406

nar176

Maltovník PVC hranatý 65 lt

ks

87,46

128,10

155,00

7

1085,007

dlb144

větrací mřížka pr.100mm bílá

ks

26,52

34,71

42,00

7

293,9937

ochp035

vesta bezpečnostní

ks

40,00

45,00

54,45

0

0

bmp183

Štětec zárohák č.1

ks

7,82

9,92

12,00

8

96,0256

sdk020

Tmel FINISH 5kg

ks

64,00

99,17

120,00

7

839,9699

nar262

náhradní břit k mal.škrabce

ks

6,00

8,27

10,01

7

70,0469

bmp248

Špachtle malířská 100mm nerez

ks

30,92

45,46

55,01

7

385,0462

pls242

odbočka PVC 125/125/87st.

ks

75,00

107,44

130,00

7

910,0168

izl278

folie zakrývací 4x5m

ks

9,30

14,88

18,00

7

126,0336

bmp339

Páska STRONG fasádní 50mm/50m oranžová

ks

70,18

103,31

125,01

7

875,0357

stv325

Baumit spár.hmota PremiumFuge 2kg grey

ks

52,26

70,25

85,00

7

595,0175

olm034

Značkovací spray 500ml

ks

105,93

144,63

175,00

7

1225,0161

vrs005

hřebík poz.2,5/25 lep

Kg

51,81

68,60

83,01

7,5

622,545

dlb039

křížky PVC 2mm/200ks

Py

9,60

14,88

18,00

8

144,0384

dlb040

křížky PVC 3mm/150ks

Py

10,00

16,53

20,00

8

160,0104

dlb030

vanová dvířka 150x150mm bílá

ks

44,02

57,03

69,01

7

483,0441

dlb017

větrací mřížka 150x60mm

ks

12,00

15,00

18,15

8

145,2

nar074

násada na koště

ks

34,04

45,46

55,01

5

275,033

nar057

Hladítko PVC natahovák 400x180mm

ks

48,57

74,38

90,00

3

269,9994

nar183

Hladítko škrabák mřížový 290x150mm

ks

94,18

144,63

175,00

5

875,0115

pls007

trubka KGEM PVC 125/2000

ks

113,93

181,82

220,00

8

1760,0176

pls013

trubka KGEM PVC 125/3000

ks

168,10

247,93

300,00

8

2399,9624

vyp028

Montážní pěna 300ml trubičková

ks

49,78

66,12

80,01

9

720,0468

nar473

Hladítko houba hrubé 280x140x18mm

ks

76,93

107,44

130,00

8

1040,0192

nar373

Provázek zednický 1,7mm/50m

ks

22,66

33,06

40,00

8

320,0208

nar367

Tužka tesařská 250mm

ks

3,99

6,61

8,00

8

63,9848

pls298

geiger CR102 s klapkou/lapačem DN100/125

ks

140,00

196,70

238,01

8

1904,056

nar263

Štětka zednická hranatá

ks

30,92

45,46

55,01

7

385,0462

izl371

Izolace DEKWOOL G 039 tl 60mm (16,8m2)

m2

22,52

33,06

40,00

8,94

357,623244

vo067

paleta 120x080 EURO

ks

110,00

110,00

133,10

9

1197,9

bev251

Stříška plotová 300x500 hladká šedá

ks

63,51

82,65

100,01

9

900,0585

stv322

Baumit spár.hmota PremiumFuge 5kg white

ks

92,13

123,97

150,00

7

1050,0259

vyp022

Čistič polyuret.pěny 500ml

ks

67,30

107,44

130,00

7

910,0168

pls064

redukce KGR PVC 125/110

ks

21,62

34,71

42,00

9

377,9919

nar058

Hladítko škrabák břízolit 220x145mm

ks

79,39

115,70

140,00

4

559,988

nar034

Hladítko filc bílý 250x130mm

ks

67,01

99,17

120,00

9

1079,9613

lep008

Penetrační nátěr hloubkový 1lt

ks

45,00

61,98

75,00

8

599,9664

dlb022

větrací mřížka pr. 75mm bílá

ks

21,59

28,10

34,00

9

306,009

bmp044

Štětec plochý č.4 Profi

ks

64,52

86,78

105,00

9

945,0342

vrs011

hřebík stav. 2,8/63

Kg

20,60

28,93

35,01

9,5

332,55035

dve126

Deska GSB-4PD mikroštěpka 18mm (1,482m2)

m2

125,00

156,67

189,57

9,626

1824,807558

nar441

Hladítko nerez dřev.ruk.280x130x0,75mm

ks

58,45

86,78

105,00

10

1050,038

žel340

Výztuž do betonu ​​ Fibrofor MULTI 900g

ks

125,00

206,61

250,00

10

2499,981

bev131

štípaný kámen 3- stranně šedý

ks

78,93

82,65

100,01

10

1000,065

ochp038

montérková bunda

ks

245,00

274,50

332,15

0

0

pls201

Lišta ukončovací k nopové folii dl. 2m

ks

44,00

61,98

75,00

10

749,958

pls246

odbočka PVC 160/160/87st.

ks

100,94

152,89

185,00

10

1849,969

bev173

Žlab SELF Line 100/80 s roštem Zn A15

ks

260,00

338,84

410,00

10

4099,964

vrs016

hřebík stav.4,1/100

Kg

20,91

28,93

35,01

10

350,053

vrs021

hřebík stav. 2,2/50

Kg

23,96

33,06

40,00

10

400,026

dlb020

větrací mřížka pr. 50mm bílá

ks

19,00

24,79

30,00

10

299,959

nar050

Hladítko PUR 140x280mm

ks

34,76

57,85

70,00

4

279,994

nar069

Kartáč drátěný

ks

12,80

23,14

28,00

7

195,9958

pls052

odbočka PVC 160/125/87st

ks

88,11

144,63

175,00

10

1750,023

pls036

koleno KGB PVC 160/30st

ks

51,10

74,38

90,00

10

899,998

pls137

trubka KGEM PVC 160/3000

ks

266,74

388,43

470,00

10

4700,003

nar155

vědro PVC 12lt

ks

18,49

28,93

35,01

13

455,0689

vyp026

tmel lepící Mamut 290ml bílá

ks

91,12

128,10

155,00

11

1705,011

pls039

koleno KGB PVC 160/87st

ks

60,74

87,60

106,00

11

1165,956

pls065

redukce KGR PVC 160/110

ks

38,44

59,50

72,00

11

791,945

nar073

násada na lopatu

ks

46,39

61,98

75,00

11

824,9538

lep001

Disperze Sokrat 2802 A 1lt

ks

24,00

41,32

50,00

11

549,9692

kov002

Zárubeň ZH 95/70 P+L

ks

343,54

466,94

565,00

11

6214,9714

pls243

odbočka PVC 160/110/87st.

ks

82,27

123,97

150,00

11

1650,0407

pls257

hrdlo přesuvné KGU PVC 110

ks

22,20

33,06

40,00

11

440,0286

stv353

Weber tmel 700 lep.+sterk.hmota 25kg

Py

96,25

136,36

165,00

11

1814,9516

vrs329

hřebík stav.8,0/300

Kg

20,50

30,58

37,00

12

444,0216

nar317

Provázek zednický 1mm/50m

ks

19,93

28,93

35,01

12

420,0636

kov004

Zárubeň ZH 95/90 P+L

ks

361,19

483,47

585,00

12

7019,9844

bev020

Stříška plotová 300x500 štípaná šedá

ks

73,08

95,04

115,00

12

1379,9808

pls045

odbočka PVC 110/110/45st

ks

50,00

78,51

95,00

12

1139,9652

pls028

koleno KGB PVC 110/67st

ks

24,00

37,19

45,00

12

539,9988

stv037

Baumit betonový potěr E 225 (25kg/pyt.)

Py

44,40

59,50

72,00

12

863,94

ochp031

Rukavice ​​ AQUA GRIP

pár

30,70

41,32

50,00

12

599,9664

izl208

dekperimeter SD 20mm (1250x600) 18,75m2/bal.

m2

40,46

52,07

63,00

12,25

771,807575

kpi120

Písek PTK 0/4 betoňák s dopravou

t

133,00

256,20

310,00

12,5

3875,025

bev298

Žlab štěrbinový 1000/200mm

ks

369,20

483,47

585,00

13

7604,9831

bmp259

páska kobercová 50mm oboustr.lepící

ks

33,17

49,59

60,00

13

780,0507

pls031

koleno KGB PVC 125/30st

ks

30,22

49,59

60,00

13

780,0507

pls012

trubka KGEM PVC 160/2000

ks

183,28

272,73

330,00

13

4290,0429

nar174

Hladítko molitan tvrzený Rubben 250x130mm

ks

49,00

70,25

85,00

13

1105,0325

lep010

Penetral ALP 9kg

ks

306,00

388,43

470,00

13

6110,0039

kov010

Zárubeň ZH 95/80 L+P

ks

346,12

475,21

575,00

13

7475,0533

bev371

CSB zámk.dl.KOSTKA tl.6cm šedá

m2

143,60

185,95

225,00

13,01

2927,243495

pls322

koleno KGB PVC 160/45st

ks

50,20

74,38

90,00

14

1259,9972

vyp038

Silikon sanitár transparent 310ml

ks

54,50

78,51

95,00

14

1329,9594

pls033

koleno KGB PVC 125/67st

ks

41,90

61,98

75,00

14

1049,9412

kov013

Zárubeň ZH 95/60 L+P

ks

324,00

458,68

555,00

14

7770,0392

pls001

trubka KGEM PVC 110/1000

ks

52,92

82,65

100,01

15

1500,0975

pls002

trubka KGEM PVC 110/2000

ks

100,28

148,76

180,00

15

2699,994

bmp166

Štětec plochý č. 1 Profi

ks

16,38

23,97

29,00

15

435,0555

vrs014

hřebík stav.4,5/150

Kg

18,90

28,93

35,01

15

525,0795

vyp071

Montážní pěna 750ml pistolová

ks

72,25

107,44

130,00

14

1820,0336

nar251

BIT TORX TX20

ks

18,00

28,93

35,01

15

525,0795

pls188

Profil okenní zač. 9mm/240cm

ks

24,00

37,19

45,00

15

674,9985

stv159

Weber for flex LOD533 C2T S1 25kg/pyt

ks

177,99

239,67

290,00

15

4350,0105

pls349

Soklová lišta PVC+perl. 53mm/2000mm

ks

59,80

74,38

90,00

15

1349,997

zdm193

Tvárnice skleněná 1908/W čirá 19x19x8

ks

27,90

37,19

45,00

16

719,9984

vyp010

střešní tmel Bitumen 310ml

ks

37,70

61,98

75,00

13

974,9454

žel083

svař.síť KARI 5/150/150 2x3m (12,63kg)

ks

185,00

243,80

295,00

16

4719,968

stv107

Chemická kotva 300ml

ks

131,10

181,82

220,00

16

3520,0352

izl425

Isover UNIROL PROFI tl.120mm (5,40m2/bal)

m2

78,00

103,31

125,01

16,2

2025,08262

bmp059

páska lep. textilní 50mm/50m

ks

57,75

86,78

105,00

18

1890,0684

vo010

paleta 120x080 EURO Baumit

ks

220,00

220,00

266,20

17

4525,4

vo007

paleta 120x080 EURO Lafarge

ks

200,00

200,00

242,00

18

4356

bev014

CS BLOK 40/20/20 ​​ 3-stranně štípaná šedá

ks

60,76

79,34

96,00

18

1728,0252

žel112

soklová lišta 100/2000

ks

48,62

78,51

95,00

18

1709,9478

nar068

koště silniční 40cm s násadou

ks

141,31

181,82

220,00

18

3960,0396

pls066

redukce KGR PVC 160/125

ks

39,82

66,12

80,01

18

1440,0936

oap045

Tmel polyuretanový šedý K+D 310ml

ks

72,00

107,44

130,00

18

2340,0432

pls233

zátka hrdla KGM PVC 110mm

ks

10,26

18,18

22,00

19

417,9582

žel197

drát závěsný 250mm

ks

0,88

1,49

1,80

19

34,2551

bev301

Palisáda 400x15x100 červená

ks

41,35

53,72

65,00

0

0

pls321

koleno KGB PVC 160/67st

ks

57,81

87,60

106,00

19

2013,924

zdm238

Překlad PORFIX 1500x250x100 nosný

ks

379,44

574,00

694,54

19

13196,26

sdk017

páska výztužná skelná 25m

ks

8,52

16,53

20,00

19

380,0247

kom032

kom.tvárnice FINAL 1820 38x52

ks

258,30

315,00

381,15

19

7241,85

vo003

paleta 120x080

ks

210,00

210,00

254,10

19

4827,9

klem315

TR 18R/W 0,55mm SP25 RAL 8017

m2

189,55

243,80

295,00

0

0

vrs101

hřebík stav.7,1/200

Kg

22,60

30,58

37,00

20

740,036

nar169

Lžíce zednická 180x120mm

ks

20,79

31,41

38,01

18

684,1098

pls035

koleno KGB PVC 160/15st

ks

52,00

74,38

90,00

20

1799,996

pls046

odbočka PVC 110/110/87st

ks

50,10

78,51

95,00

20

1899,942

ochp029

respirátor s ventilkem

ks

23,00

30,00

36,30

20

726

pls103

zátka hrdla KGM PVC 160mm

ks

22,25

37,19

45,00

20

899,998

pls144

zátka hrdla KGM PVC 125mm

ks

12,13

21,49

26,00

21

546,0609

nar003

Lopata srdcovka

ks

43,90

61,98

75,00

21

1574,9118

stv011

FEIN Kalkputz 160 omítka váp.štuk (30kg/pyt)

Py

87,62

114,05

138,00

21

2898,0105

bev009

CS BLOK 40/20/20 ​​ 1-stranně štíp.šedá

ks

35,75

47,93

58,00

21

1217,9013

bev151

příkopová tvárnice PT2 šedá 590x330x158

ks

49,00

61,16

74,00

21

1554,0756

žel178

soklová lišta ​​ 30/2000

ks

22,28

37,20

45,01

21

945,252

bev228

stříška 270x390 štípaná žlutá

ks

70,30

86,77

104,99

21

2204,8257

bev350

CS BLOK 40/20/20 rohový šedá

ks

51,10

66,94

81,00

21

1700,9454

lep210

Lepidlo na obkl.+dl.+stěrk.flexibilní OL17 25kg

Py

146,00

194,22

235,01

22

5170,1364

pls003

trubka KGEM PVC 110/3000

ks

144,69

210,74

255,00

22

5609,8988

pls027

koleno KGB PVC 110/45st

ks

20,98

33,06

40,00

23

920,0598

vrs121

hřebík stav.7,8x250

Kg

22,60

30,58

37,00

23

851,0414

žel106

soklová lišta ​​ 40/2000

ks

25,00

41,32

50,00

23

1149,9356

vo072

Paleta 120x80 BEST

ks

220,00

220,00

266,20

23

6122,6

bev348

Obrubník METRA 100/25/10cm šedá

ks

62,97

90,91

110,00

24

2640,0264

sdk051

páska výztužná samolepící š.50mm/45m

ks

26,44

41,32

50,00

24

1199,9328

zdm142

PORFIX ​​ U-profil 500x250x200

ks

65,73

90,91

110,00

24

2640,0264

pls250

Kluzný prostředek 250g

ks

34,65

53,72

65,00

25

1625,03

dlb498

Dlažba Solnhofen tl.1,3-1,9cm (6-9ks/m2)

m2

305,60

400,83

485,00

25

12125,1075

žel359

Soklová lišta LOS 183/1,0/2000mm

ks

88,92

132,23

160,00

26

4159,9558

bmp214

páska PVC EURO 50mm

ks

35,70

53,72

65,00

27

1755,0324

kle136

čelo TiZn 330

ks

14,00

19,01

23,00

27

621,0567

bev133

Ještědský kámen 330x310x190 přírodní

ks

38,00

49,59

60,00

28

1680,1092

zdm314

HEBEL P2-450  ​​​​ 250x200x500

ks

38,50

53,72

65,00

28

1820,0336

pls801

Kabelová chránička Kabuflex DN40

m

11,90

16,53

20,00

0

0

kpi097

Drť bílá 4-8mm+10-16 mm (25kg/pyt.)

Py

69,42

90,91

110,00

30

3300,033

zdm140

PORFIX ​​ U-profil 500x250x375

ks

107,68

148,76

180,00

30

5399,988

žel107

soklová lišta ​​ 60/2000

ks

35,86

57,85

70,00

30

2099,955

vrs068

hřebík stav. 4,0/90

Kg

18,90

28,93

35,01

30

1050,159

vrs088

hřebík stav. 3,1/80

Kg

20,90

28,93

35,01

30

1050,159

skd024

Lepenka Elastard 25 dekor šedá

m2

73,74

107,44

130,00

30

3900,072

stv043

vápno hašené bílé 30kg

ks

95,50

122,31

148,00

32

4735,8432

vo002

paleta 120x080 EURO

ks

250,00

250,00

302,50

32

9680

bev162

dlažba CORONA Brillant 40/40/3,8

ks

61,70

81,82

99,00

33

3267,0726

stv274

Weber nivelit samoniv.stěrka 25 kg

Py

175,75

231,41

280,01

34

9520,2074

vrs012

hřebík stav. 2,8/70

Kg

18,61

28,93

35,01

34

1190,1802

bev019

Stříška plotová 490x490 štípaná šedá

ks

93,96

122,31

148,00

34

5031,8334

izl422

Isover UNOROL PLUS tl.100mm (6m2/bal)

m2

57,00

78,51

95,00

34,2

3248,90082

bev044

Zámk.dlažba ÍČKO 6cm šedá

ks

99,00

139,67

169,00

34,4

5813,62408

vrs019

hřebík stav.6,5/180

Kg

22,60

30,58

37,00

35

1295,063

bev411

Dlažba betonová 40x40x5 cm šedá

ks

29,00

38,02

46,00

35

1610,147

zdm153

PORFIX ​​ 500x250x150 příčkovka

ks

33,10

46,28

56,00

35

1959,958

vyp007

Montážní pěna 850ml pistolová nízkoexpanzní Wurth

ks

85,00

123,97

150,00

36

5400,1332

bev021

Stříška plotová 490x490 hladká šedá

ks

84,39

111,57

135,00

37

4994,9889

nar103

Brusná mřížka 115mm

ks

3,17

4,96

6,00

37

222,0592

bev304

Obrubník Randfix 6/47/25cm šedá

ks

29,00

41,32

50,00

37

1849,8964

dve107

OSB 18mm 2500x625 N-4PD(1,5625m2/ks)

m2

115,90

147,93

179,00

38,687

6924,791171

bev027

Příkopová tvárnice 50/20/8 šedá

ks

66,00

87,00

105,27

40

4210,8

bev130

ztracené bednění 500x250x300

ks

22,83

31,41

38,01

41

1558,2501

bev097

Zámk.dlažba CITYTOP obdelník 6cm šedá

m2

113,00

152,89

185,00

42,4

7843,86856

sdk025

profil CW ​​ 50/3000mm

ks

48,00

62,81

76,00

43

3268,0043

pls025

koleno KGB PVC 110/15st

ks

20,17

33,06

40,00

43

1720,1118

pls026

koleno KGB PVC 110/30st

ks

21,32

33,06

40,00

43

1720,1118

bev273

Obrubník silniční šedý 100/15/25

ks

69,07

95,04

115,00

43

4944,9312

izl248

Perlinka R 117 VERTEX (22m2)

m2

12,85

18,60

22,51

0

0

bmp056

papír šedý

Kg

20,82

28,93

35,01

44

1540,2332

stv007

Baumit Duodur zdící+omítací malta 25kg

Py

40,67

54,55

66,01

45

2970,2475

izl398

Folie Dekten Fassade

m2

78,00

110,00

133,10

45

5989,5

stv155

weber for klasik LOD 520 ​​ C1T 25kg

ks

65,55

95,04

115,00

46

5289,9264

bev150

ztracené bednění 500x250x400

ks

27,08

37,19

45,00

48

2159,9952

zdm141

PORFIX ​​ U-profil 500x250x250

ks

85,15

112,00

135,52

48

6504,96

sdk073

profil UW ​​ 75/4000mm

ks

64,00

82,65

100,01

48

4800,312

pls029

koleno KGB PVC 110/87st

ks

24,32

37,19

45,00

48

2159,9952

vrs095

šroub TURBO 7,5x212

ks

4,90

6,61

8,00

50

399,905

izl053

Folie Iso-drain ​​ 1,0x20m nopová

m2

17,65

28,93

35,01

50

1750,265

vrs230

hmoždinka nylon  ​​​​ 8x80 univerzální

ks

2,50

3,12

3,78

50

188,76

stv425

Baumit Alpha 3000 (40kg/pyt.)

Py

135,00

181,82

220,00

50

11000,11

bev413

CS BLOK 40/20/20 koncový šedá 3 str.

ks

88,06

115,70

140,00

50

6999,85

bev180

Obrubník zahradní R 20/ 50cm šedý

ks

16,70

21,49

26,00

52

1352,1508

izl224

Folie iso-drain ​​ 0,5x20m nopová

m2

16,90

28,93

35,01

52

1820,2756

dve125

Deska DTD 925x2050mm 15mm (1,89625m2)

m2

89,30

119,84

145,01

53,0875

7698,02726

pls324

Profil okenní LTU PVC s tkan.2m

ks

30,32

49,59

60,00

54

3240,2106

žel067

bet.ocel žebírková ​​ 6mm (0,222kg/m)

Kg

14,40

19,42

23,50

54,806

1287,842349

žel198

drát závěsný 375mm

ks

1,30

2,07

2,50

57

142,7679

izl054

Folie Iso-drain ​​ 1,5x20m nopová

m2

18,51

28,93

35,01

58,5

2047,81005

vrs209

hmoždinka SDK-turbo 6x22

ks

1,23

1,74

2,11

60

126,324

vo049

paleta 120x080 SEMMELROCK

ks

210,00

210,00

254,10

60

15246

pls189

Profil okenní zač. 6mm/240cm

ks

15,50

28,93

35,01

61

2135,3233

sdk070

profil CW ​​ 75/3000mm

ks

54,90

71,90

87,00

61

5306,939

pls237

Profil okenní EKO 2,4m s tkaninou

ks

38,88

58,68

71,00

61

4331,1708

lep005

Disperze Sokrat 2802 A 5 lt

ks

95,84

136,36

165,00

61

10064,7316

zdm089

Cihla lícová Klinker 240x115x65 červená

ks

11,98

16,53

20,00

65

1300,0845

sdk026

profil UW ​​ 50/4000mm

ks

52,60

69,42

84,00

65

5459,883

nar203

náhradní břit 18mm (10ks/bal)

ks

12,60

18,18

22,00

72

1583,8416

nar257

řezný kotouč ocel 150x1,6 Wurth

ks

35,00

45,46

55,01

75

4125,495

stv081

Baumit jádrová omítka jemná 1mm (25kg/pyt.)

ks

46,00

62,81

76,00

75

5700,0075

izl050

folie parotěsná AL 75m2/bal.

m2

9,33

14,88

18,00

75

1350,36

vo015

paleta 118x100 Porotherm

ks

220,00

220,00

266,20

77

20497,4

bev227

stříška 270x390 štípaná rovná žlutá

ks

62,64

82,65

100,01

88

8800,572

bev323

Dlažba betonová 50x50x5cm šedá

ks

46,00

59,50

72,00

93

6695,535

bev225

stříška 270x390 štípaná rovná šedá

ks

58,96

78,51

95,00

95

9024,7245

žel141

rohová lišta PE+tkanina 100/100/2500

ks

14,62

24,79

30,00

97

2909,6023

izl142

polystyren EPS 70 F ​​ 40mm fas.

m2

27,64

39,67

48,00

100

4800,07

pls074

drenážní hadice ​​ 80mm flex

m

13,67

19,01

23,00

100

2300,21

stv375

multibat plus (25kg)

Py

56,86

73,55

89,00

101

8988,5455

bev288

Rundfloor tvarovka svahová šedá

ks

35,10

45,46

55,01

106

5830,6996

zdm205

Heluz 40 STI P8

ks

35,00

45,00

54,45

108

5880,6

zdm208

Heluz 40 R STI P8

ks

23,60

30,00

36,30

120

4356

zdm160

PORFIX ​​ 500x250x100 příčkovka

ks

21,05

29,75

36,00

125

4499,6875

vo038

paleta 120x090 SEMMELROCK

ks

210,00

210,00

254,10

127

32270,7

žel087

Rohová lišta Al 250cm

ks

7,62

11,98

14,50

130

1884,454

nar223

Brusná mřížka ​​ 93 mm

ks

3,21

4,79

5,80

139

805,6301

izl015

polystyren EPS 70 F ​​ 60mm fas.

m2

42,00

57,85

70,00

144

10079,784

sdk067

profil UD 3000mm

ks

24,30

32,23

39,00

144

5615,7552

zdm139

PORFIX ​​ 500x250x200 příčkovka

ks

44,37

61,98

75,00

149

11174,3742

bev276

Terč pod dlažbu pryžový 150/15mm

ks

5,60

8,33

10,08

150

1511,895

sdk031

Závěs CD pérový rychlozávěs

ks

2,16

3,06

3,70

162

599,8212

izl125

polystyren EPS 70 F ​​ 50mm fas.

m2

32,46

47,93

58,00

165

9569,2245

bev284

zatravňovací tvárnice ​​ 60x40x8 ZT3

ks

30,62

44,64

54,01

180

9722,592

sdk014

profil CD 4000mm

ks

54,80

71,08

86,01

185

15911,258

zdm301

PORFIX ​​ 500x250x250 PDK P2-480

ks

49,70

70,25

85,00

186

15810,465

žel142

Rohová lišta Al 200cm

ks

6,54

9,50

11,50

188

2161,06

zdm135

PORFIX ​​ 500x250x300 PDK P2-480

ks

61,81

86,78

105,00

189

19845,7182

sdk033

spojka CD profilů křížová

ks

1,60

2,23

2,70

198

534,2634

sdk036

Rychlošroub TB 25mm s vrtnou špicí

ks

0,13

0,17

0,21

199

40,9343

vrs391

Šroub TURBO 7,5x152mm

ks

2,35

3,31

4,01

200

801,02

vrs028

šroub TURBO 7,5x182

ks

3,30

4,55

5,51

200

1101,1

izl058

folie bublinková čirá š.1m

m2

3,20

5,79

7,01

200

1401,18

izl066

Perlinka R 117 VERTEX (50m2)

m2

11,20

16,53

20,00

0

0

vrs381

Vrut 5,0x100mm s frézou zápust.hlava

ks

1,20

1,65

2,00

210

419,265

bev024

ztracené bednění 500x250x200

ks

18,42

25,62

31,00

217

6727,0434

izl011

polystyren EPS 70 F ​​ 20mm fas.

m2

13,63

19,84

24,01

217,5

5221,392

sdk056

přímý závěs 125mm pro CD profil

ks

1,56

2,48

3,00

221

663,1768

izl271

Geotextilie 300g/m2

m2

13,43

20,66

25,00

240

5999,664

bev305

Obrubník trávníkový šedá

ks

4,76

6,61

8,00

244

1951,5364

vrs376

Vrut 4,5x60mm s frézou zápust.hlava

ks

0,52

0,70

0,85

250

211,75

zdm073

hurdiska 100cm rovná (72ks/pal)

ks

72,39

86,78

105,00

270

28351,026

zdm167

PORFIX ​​ 500x250x375 PDK P2-480

ks

73,23

103,31

125,01

277

34626,4127

vrs380

Vrut 5,0x80mm s frézou zápust.hlava

ks

0,80

1,08

1,31

280

365,904

vrs346

Vrut RAPI-TEC 5x60mm T25 (250ks)

ks

0,62

0,99

1,20

280

335,412

skd004

lepenka R-333 H pískovaná (10m2/bal.)

m2

17,00

23,14

28,00

280

7839,832

izl009

polystyren EPS 70 F ​​ 10mm fas.

m2

7,45

10,74

13,00

300

3898,62

vrs170

hřeb Gutta s plast.hlavou

ks

1,19

1,65

2,00

300

598,95

vrs192

hmoždinka natloukací ​​ 8x120

ks

1,15

1,65

2,00

300

598,95

sdk002

deska GKB 12,5x1250x2000

m2

33,05

43,80

53,00

430

22789,14

sdk027

profil CD 3000mm

ks

41,46

54,55

66,01

341

22507,8755

zdm159

PORFIX ​​ 500x250x 75 příčkovka

ks

17,20

24,79

30,00

354

10618,5486

sdk029

Závěs CD krokvový 170mm

ks

1,50

2,89

3,50

372

1300,8468

izl044

folie parotěsná N 110 Klasik 1,5x50m

m2

6,50

9,92

12,00

374,9

4499,99968

sdk032

spojka CD profilů rovná

ks

1,39

2,07

2,50

381

954,2907

pls167

spojka soklových lišt PVC 30mm

ks

1,25

1,74

2,11

384

808,4736

bev068

ztracené bednění 500x250x150

ks

17,56

23,97

29,00

387

11224,4319

vrs065

hmoždinka natloukací ​​ 8x140

ks

1,35

1,98

2,40

395

946,341

vrs353

Vrut RAPI-TEC 4,5x80mm T20 (200ks)

ks

0,68

0,99

1,20

397

475,5663

vrs032

hmoždinka talířová 140/10

ks

1,19

2,15

2,60

400

1040,6

vrs078

hmoždinka natloukací ​​ 6x80

ks

0,48

0,83

1,00

406

407,7458

vrs352

Vrut RAPI-TEC 4,5x70mm T20 (200ks)

ks

0,57

0,75

0,91

440

399,3

vrs377

Vrut 5,0x50mm s frézou zápust.hlava

ks

0,55

0,74

0,90

450

402,93

vrs197

hmoždinka natloukací ​​ 8x100

ks

0,89

1,41

1,71

450

767,745

vrs145

hmoždinka talířová 120/10

ks

1,13

1,90

2,30

450

1034,55

žel072

bet.ocel žebírková 12mm (0,900kg/m)

Kg

13,20

18,18

22,00

458,6

10088,19108

vrs233

podložka talířová plast 60/5-20

ks

1,38

2,07

2,50

491

1229,8077

vrs335

Hmoždinka talířová 260/10 plast.trn

ks

1,78

2,98

3,61

500

1802,9

zdm158

PORFIX ​​ 500x250x 50 příčkovka

ks

11,00

15,70

19,00

546

10372,362

vrs379

Vrut 5,0x70mm s frézou zápust.hlava

ks

0,72

0,99

1,20

570

682,803

vrs305

Ucpávka pro leš.hmoždinky

ks

0,92

1,65

2,00

587

1171,9455

vrs048

Vrut 4,0x40 s frézou zápustná hlava

ks

0,29

0,35

0,42

640

271,04

skd008

lepenka Bitard V60 S35 (10m2/bal.)

m2

27,90

39,67

48,00

680

32640,476

vrs174

hřebíky 60,70,80,80 Zn

Kg

22,60

30,58

37,00

689

25494,2402

vrs254

vrut TX 80 mm hrubý závit

ks

0,44

0,58

0,70

750

526,35

vrs033

hmoždinka talířová  ​​​​ 90/10

ks

0,99

1,57

1,90

794

1508,3618

zdm011

HEBEL P2-500 100x200x500 příčkovka

ks

14,50

20,66

25,00

796

19898,8856

izl198

folie PE polorukáv 0,1mm

m2

2,81

4,13

5,00

856

4277,6888

sdk030

Závěs CD krokvový 270mm

ks

3,40

5,79

7,01

879

6158,1861

skd002

lepenka A-333 H nepískovaná (20m2/bal.)

m2

9,15

12,40

15,00

910

13653,64

vrs378

Vrut 5,0x60mm s frézou zápust.hlava

ks

0,61

0,83

1,00

1000

1004,3

vrs136

hmoždinka natloukací ​​ 6x40

ks

0,48

0,67

0,81

1080

875,556

vrs163

vrut TX 65 mm hrubý závit

ks

0,27

0,37

0,45

1500

671,55

vrs173

vrut TX 55 mm hrubý závit

ks

0,19

0,26

0,31

1665

523,809

vrs213

vrut FN do svislých závěsů 4,2x45 mm

ks

0,24

0,33

0,40

1950

778,635

zdm097

Cihla plná P20 (288ks/pal)

ks

5,20

6,78

8,20

2339

19188,6882

vrs059

podložka tvarová PI 40

ks

0,80

1,12

1,36

2724

3691,5648

vrs161

vrut TX 35 mm hrubý závit

Ks

0,11

0,17

0,21

4990

1026,443

vrs162

vrut TX 45 mm hrubý závit

Ks

0,16

0,22

0,27

5305

1412,191

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena celkem s DPH :

 

1226994,973