Advokátní praxi se věnuji od roku 1994 a od roku 1996 se věnuji oboru konkursního práva.

Od roku 2009 se specializuji na obor insolvenčního práva. Od této doby vykonávám činnost insolvenčního správce se zvláštním povolením.

Právní služby

Využijte komplexních služeb v oborech občanského, obchodního, správního, pracovního, rodinného, správního a trestního práva.

více informací

Insolvence

Zaměřujeme se na insolvenční a konkursní řízení. JUDr. Jiřina Lužová je insolvenční správce se zvláštním povolením.
 

více informací

Odkup pohledávek

Odkoupíme pohledávky pro klienta ať se jedná o jednotlivé pohledávky či celé soubory pohledávek. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

více informací

Sberbank CZ – nabídka prodeje korporátních dluhopisů

Sberbank CZ nabízí k prodeji korporátní dluhopisy v nominální hodnotě 730 milionů korun

Praha 2. února 2023 – Insolvenční správkyně JUDr. Jiřina Lužová dnes oznámila zahájení výběrového řízení na odkup korporátních dluhopisů z portfolia Sberbank CZ, a.s. v likvidaci. Předmětem nabídky je prodej tří korporátních dluhopisů v nominální hodnotě 730 milionů korun. Vypořádání prodeje se očekává nejpozději do poloviny dubna 2023. 

K prodeji korporátních dluhopisů v portfoliu banky přistoupila insolvenční správkyně v rámci procesu zpeněžení majetkové podstaty Sberbank CZ, a.s. v likvidaci. Předmětem prodeje jsou následující korporátní dluhopisy:

Název emitentaISINSplatnostNominální hodnota
Colt CZ Group SECZ000353077623.03.2027380 000 000 CZK
CZECHOSLOVAK GROUP a.s.CZ000352315101.11.2024100 000 000 CZK
EPH Financing CZ, a.s.CZ000352446417.03.2025250 000 000 CZK

Nabídka na odkup musí činit minimálně 10 milionů korun nominální hodnoty za jednotlivý ISIN. Potenciální zájemci o koupi výše uvedených dluhopisů nebo jen některého z nich musí vyjádřit svůj předběžný zájem o účast ve výběrovém řízení nejpozději do 10. března 2023 do 17:00 zasláním e-mailu na adresu gmtrading@sberbankcz.cz s uvedením následujících informací:

  1. potvrzení, že mají zájem se výběrového řízení zúčastnit 
  2. informaci o předpokládaném objemu příslušného dluhopisu nebo příslušných dluhopisů, které mají zájem koupit
  3. informaci, k jakému datu očekávají schválení kreditního limitu na koupi předpokládaného objemu dluhopisů
  4. informaci, jak budou nákup poptávaných dluhopisů financovat (z jakých zdrojů).

Na základě předběžného zájmu budou potenciální zájemci o koupi korporátních dluhopisů následně vyzváni k podání závazných nabídek na odkup jimi poptávaných dluhopisů. 

„Prodej korporátních dluhopisů v portfoliu Sberbank CZ, a.s. v likvidaci je dalším krokem k získání finančních prostředků na vypořádání věřitelů banky ještě v letošním roce,“ uvedla JUDr. Jiřina Lužová, insolvenční správkyně Sberbank CZ, a.s. v likvidaci, a dodala: „Závazné nabídky je možné podat do 10. března a vypořádání prodeje dluhopisů očekávám do poloviny dubna letošního roku.“ 

Bližší podmínky a informace k nabídce korporátních dluhopisů jsou uvedeny v Informačním memorandu, které naleznete ZDE a také na internetových stránkách www.sberbank.cz. Insolvenční správkyně si vyhrazuje právo prodej korporátních dluhopisů kdykoli ukončit či přerušit, a to až do podpisu příslušné smlouvy o obchodu s cennými papíry s vybraným vítězným zájemcem či zájemci. 

Jiřina Lužová

Insolvenční správce

Sberbank CZ, a.s. v likvidaci