Advokátní praxi se věnuji od roku 1994 a od roku 1996 se věnuji oboru konkursního práva.

Od roku 2009 se specializuji na obor insolvenčního práva. Od této doby vykonávám činnost insolvenčního správce se zvláštním povolením.

Právní služby

Využijte komplexních služeb v oborech občanského, obchodního, správního, pracovního, rodinného, správního a trestního práva.

více informací

Insolvence

Zaměřujeme se na insolvenční a konkursní řízení. JUDr. Jiřina Lužová je insolvenční správce se zvláštním povolením.
 

více informací

Odkup pohledávek

Odkoupíme pohledávky pro klienta ať se jedná o jednotlivé pohledávky či celé soubory pohledávek. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

více informací

Sberbank CZ – Výběrové řízení na prodej hmotného movitého majetku – I.P. Pavlova

Praha, 25. srpna 2023: Insolvenční správkyně JUDr. Jiřina Lužová dnes oznámila zahájení
výběrového řízení na prodej další části hmotného movitého majetku náležejícího do majetkové
podstaty Sberbank CZ, a.s. v likvidaci. Předmětem nabídky je nyní nábytek z někdejší pobočky
na nám. I. P. Pavlova v Praze.

K prodeji části hmotného majetku banky přistupuje insolvenční správkyně v rámci procesu zpeněžení
majetkové podstaty Sberbank CZ, a.s. v likvidaci (dále jen „Sberbank CZ“). Předmětem prodeje jsou
stoly, kancelářské i konferenční židle, nízké i vysoké skříně, kontejnery a další nábytek z někdejší
pobočky Sberbank CZ na nám. I. P. Pavlova v Praze. Přehled prodávaného majetku včetně způsobu
a podmínek vyjádření zájmu o účast v tomto výběrovém řízení jsou zveřejněny na stránkách
www.sberbank.cz v sekci Ostatní Dokumenty / Prodej hmotného majetku a na internetových
stránkách www.ak-luzova.cz. Postupně budou vyhlašována individuální výběrová řízení na prodej
dalších částí hmotného majetku Sberbank CZ.

Potenciální uchazeči o koupi výše uvedeného hmotného majetku musí vyjádřit svůj zájem o účast ve
výběrovém řízení. Na základě vyjádření zájmu a splnění stanovených podmínek budou zájemci
oprávněni podat nabídku na odkup majetku.

Informace k výběrovému řízení (PDF)

Insolvenční správkyně si vyhrazuje právo prodej hmotného majetku kdykoliv změnit, ukončit či
přerušit.

JUDr. Jiřina Lužová
insolvenční správkyně
Sberbank CZ, a.s. v likvidaci