Advokátní praxi se věnuji od roku 1994 a od roku 1996 se věnuji oboru konkursního práva.

Od roku 2009 se specializuji na obor insolvenčního práva. Od této doby vykonávám činnost insolvenčního správce se zvláštním povolením.

Právní služby

Využijte komplexních služeb v oborech občanského, obchodního, správního, pracovního, rodinného, správního a trestního práva.

více informací

Insolvence

Zaměřujeme se na insolvenční a konkursní řízení. JUDr. Jiřina Lužová je insolvenční správce se zvláštním povolením.
 

více informací

Odkup pohledávek

Odkoupíme pohledávky pro klienta ať se jedná o jednotlivé pohledávky či celé soubory pohledávek. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

více informací

Sberbank CZ – Výběrové řízení na prodej nábytku – Aviatica

Insolvenční správkyně Sberbank CZ, a.s. v likvidaci, JUDr. Jiřina Lužová, zahajuje výběrové řízení na
prodej části hmotného movitého majetku Sberbank CZ, a.s. v likvidaci – nábytek z budovy
Aviatica.

ZDE je ke stažení Procesní dopis včetně příloh, který stanovuje základní podmínky tohoto
výběrového řízení v rámci insolvenčního řízení Sberbank CZ, a.s. v likvidaci, a rovněž stanuje
podmínky účasti v tomto výběrovém řízení a pro podávání závazných nabídek ze strany potenciálních
zájemců.