Advokátní praxi se věnuji od roku 1994 a od roku 1996 se věnuji oboru konkursního práva.

Od roku 2009 se specializuji na obor insolvenčního práva. Od této doby vykonávám činnost insolvenčního správce se zvláštním povolením.

Právní služby

Využijte komplexních služeb v oborech občanského, obchodního, správního, pracovního, rodinného, správního a trestního práva.

více informací

Insolvence

Zaměřujeme se na insolvenční a konkursní řízení. JUDr. Jiřina Lužová je insolvenční správce se zvláštním povolením.
 

více informací

Odkup pohledávek

Odkoupíme pohledávky pro klienta ať se jedná o jednotlivé pohledávky či celé soubory pohledávek. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

více informací

Sberbank CZ – Výběrové řízení na prodej pohledávek z nevýkonných úvěrů

Sberbank CZ nabízí k prodeji pohledávky z nevýkonných úvěrů v nominální hodnotě 2,1 mld. Kč

Praha, 13. března 2023: Insolvenční správkyně JUDr. Jiřina Lužová dnes oznámila zahájení výběrového řízení na odkup portfolia pohledávek z nevýkonných úvěrů a vybraných ostatních pohledávek Sberbank CZ, a.s. v likvidaci. Předmětem nabídky je prodej více než 2 tisíc pohledávek v nominální hodnotě přibližně 2,1 miliardy korun. Vypořádání prodeje se očekává do konce června 2023.

K prodeji portfolia pohledávek z nevýkonných úvěrů banky přistoupila insolvenční správkyně v rámci procesu zpeněžení majetkové podstaty Sberbank CZ, a.s. v likvidaci. Předmětem prodeje jsou nevýkonné úvěry v segmentu fyzických i právnických osob a vybrané ostatní pohledávky. Portfolio zahrnuje úvěry různých produktových skupin Sberbank CZ, a.s. v likvidaci, přičemž část úvěrů je zajištěná. Struktura prodávaného portfolia pohledávek je uvedena v Teaseru, který je zveřejněný na stránkách www.sberbank.cz v sekci Ostatní Dokumenty / Insolvence. Teaser je rovněž zveřejněn na internetových stránkách www.ak-luzova.cz.

Potenciální zájemci o koupi výše uvedených pohledávek musí vyjádřit svůj zájem o účast ve výběrovém řízení. Způsob a podmínky vyjádření zájmu k účasti v první fázi výběrového řízení jsou detailně popsány na stránkách www.sberbank.cz v sekci Ostatní Dokumenty / Insolvence.

Na základě vyjádření zájmu a splnění stanovených podmínek uvedených v procesním dopisu budou potenciální zájemci o koupi portfolia pohledávek z nevýkonných úvěrů pozváni do první fáze výběrového řízení, v jejímž rámci jim budou poskytnuty bližší informace o prodávaných pohledávkách a následně budou vyzváni k podání nezávazných nabídek na postoupení pohledávek.

Insolvenční správkyně si vyhrazuje právo prodej portfolia pohledávek z nevýkonných úvěrů a vybraných ostatních pohledávek kdykoli ukončit či přerušit, a to až do podpisu příslušné smlouvy o postoupení pohledávek s vybraným vítězným zájemcem či zájemci.

Procesní dopis (pdf)

Schedule 1 – Teaser (pdf)

Schedule 2 – Confidentiality Agreement (Word)

Schedule 3 – Security Deposit Agreement (Word)

Schedule 4 – Phase I Indicative Offer Template (Excel)

Schedule 5 – VDR Access List Template (excel)

Jiřina Lužová

insolvenční správkyně

Sberbank CZ, a.s. v likvidaci