Advokátní praxi se věnuji od roku 1994 a od roku 1996 se věnuji oboru konkursního práva.

Od roku 2009 se specializuji na obor insolvenčního práva. Od této doby vykonávám činnost insolvenčního správce se zvláštním povolením.

Právní služby

Využijte komplexních služeb v oborech občanského, obchodního, správního, pracovního, rodinného, správního a trestního práva.

více informací

Insolvence

Zaměřujeme se na insolvenční a konkursní řízení. JUDr. Jiřina Lužová je insolvenční správce se zvláštním povolením.
 

více informací

Odkup pohledávek

Odkoupíme pohledávky pro klienta ať se jedná o jednotlivé pohledávky či celé soubory pohledávek. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

více informací

Sberbank CZ – Výběrové řízení na prodej pohledávek za společností FERRAT INTERNATIONAL CZECH s.r.o.

Insolvenční správkyně Sberbank CZ, a.s. v likvidaci, JUDr. Jiřina Lužová, zahajuje výběrové řízení na
prodej pohledávek za společností FERRATT INTERNATIONAL CZECH s.r.o., se sídlem Praha 1 – Nové
Město, Opletalova 1015/55, PSČ 110 00, IČ: 284 76 930, zapsanoué v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 144425.


ZDE je ke stažení Procesní dopis včetně příloh, který stanovuje základní podmínky tohoto
výběrového řízení v rámci insolvenčního řízení Sberbank CZ, a.s. v likvidaci, a rovněž stanuje
podmínky pro projevení účasti ve výběrovém řízení a pro podávání závazných nabídek ze strany
potenciálních zájemců.


Zájemci o účast v tomto výběrovém řízení musí svůj zájem písemně vyjádřit zasláním přihlášky, která
bude zaslána společně s dvěma originálními stejnopisy řádně podepsané dohody o zachování
mlčenlivosti (která je ke stažení ZDE) na adresu: Advokátní kancelář JUDr. Jiřina Lužová, Dušní 22,
110 00 Praha 1 (v neprůhledné obálce s uvedením v levém horním rohu „Výběrové řízení – Sberbank
– FERRATT
„), a elektronickou kopii výše uvedených dokumentů na adresu ak@akluzova.cz,
a to nejpozději do 11. 5. 2023, 13:00 hod.

Bližší informace jsou obsaženy ve výše uvedeném
Procesním dopise.