Advokátní praxi se věnuji od roku 1994 a od roku 1996 se věnuji oboru konkursního práva.

Od roku 2009 se specializuji na obor insolvenčního práva. Od této doby vykonávám činnost insolvenčního správce se zvláštním povolením.

Právní služby

Využijte komplexních služeb v oborech občanského, obchodního, správního, pracovního, rodinného, správního a trestního práva.

více informací

Insolvence

Zaměřujeme se na insolvenční a konkursní řízení. JUDr. Jiřina Lužová je insolvenční správce se zvláštním povolením.
 

více informací

Odkup pohledávek

Odkoupíme pohledávky pro klienta ať se jedná o jednotlivé pohledávky či celé soubory pohledávek. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

více informací

Lubomír Vodička

PRAVIDLA PRO PODÁNÍ NABÍDEK
NA KOUPI MAJETKU DLUŽNÍKŮ

 

 

    ​​ Lubomír Vodička, IČO: 61155667, nar. 29.8.1965

Ivana Vodičková IČO: 64408604, nar. 26.10.1966

    ​​ Oba bytem 346 01 Horšovský Týn, U Střelnice 246

 

 

Na základě Usnesení Krajského soudu v Plzni, č.j.: KSPL 65 INS 8898/2015-A-9, ze dne 28.4.2015, nabízí insolvenční správce dlužníků: Lubomír Vodička a Ivana Vodičková, oba bytem U Střelnice 246, Horšovský Týn, k prodeji níže specifikovaný majetek dlužníků:

  • pozemek parc. č. st. 166 o výměře 94m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba Butov, č.e. 442, rod. rekreace a

  • pozemek parc. č. 318/5 o výměře 330 m2, ostatní plocha,

to vše v k.ú. Butov, obec Stříbro, zapsané na LV č. 571 vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Tachov.