Advokátní praxi se věnuji od roku 1994 a od roku 1996 se věnuji oboru konkursního práva.

Od roku 2009 se specializuji na obor insolvenčního práva. Od této doby vykonávám činnost insolvenčního správce se zvláštním povolením.

Právní služby

Využijte komplexních služeb v oborech občanského, obchodního, správního, pracovního, rodinného, správního a trestního práva.

více informací

Insolvence

Zaměřujeme se na insolvenční a konkursní řízení. JUDr. Jiřina Lužová je insolvenční správce se zvláštním povolením.
 

více informací

Odkup pohledávek

Odkoupíme pohledávky pro klienta ať se jedná o jednotlivé pohledávky či celé soubory pohledávek. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

více informací

Lucie Prantlová

 

 

 

 

JUDr. Jiřina Lužová, IS dlužníka: Lucie Prantlová, nar. 25.1.1966, IČ: 43312128, bytem Slatina 23, 339 01, Chudenice, nabízí k prodeji id. 1/8 nemovitostí v katastrálním území Klatovy, a to stavební parcely st. 981 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 278 m2, součástí je stavba č.p. 154, stavební parcely st. 2118 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 21 m2, na pozemku stojí stavba bez č.p./č.e. (garáž) a pozemkové parcely číslo 3213/5 (zahrada) o výměře 755 m2, to vše zapsáno na LV č. 1410. Nemovitosti byly oceněny na částku 4.500.00,-Kč, tj. id. 1/8 nemovitostí na částku 562.500,- Kč. Zájemci o nabízený majetek, nechť své nabídky zasílají na adresu správce: JUDr. Jiřina Lužová, IS dlužníka Lucie Prantlové, Dušní 22, 110 00 Praha 1. Pro více informací o nabízených nemovitostí piště na e-mail ak@akluzova.cz.