Advokátní praxi se věnuji od roku 1994 a od roku 1996 se věnuji oboru konkursního práva.

Od roku 2009 se specializuji na obor insolvenčního práva. Od této doby vykonávám činnost insolvenčního správce se zvláštním povolením.

Právní služby

Využijte komplexních služeb v oborech občanského, obchodního, správního, pracovního, rodinného, správního a trestního práva.

více informací

Insolvence

Zaměřujeme se na insolvenční a konkursní řízení. JUDr. Jiřina Lužová je insolvenční správce se zvláštním povolením.
 

více informací

Odkup pohledávek

Odkoupíme pohledávky pro klienta ať se jedná o jednotlivé pohledávky či celé soubory pohledávek. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

více informací

Lucie Prantlová

 

 

 

 

JUDr. Jiřina Lužová, IS dlužníka: Lucie Prantlová, nar. 25.1.1966, IČ: 43312128, bytem Slatina 23, 339 01, Chudenice, nabízí k prodeji budovu č.p. 23 – bydlení, nacházející se na pozemku parc. č. St. 31 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 615 m2, pozemkové parc. č. 261/3 – orná půda o výměře 380 m2, pozemkové parc. č. 263/1 – trvalý travnatý porost o výměře 292 m2 a pozemkové parc. č. St. 337/4 – orná půda o výměře 46 m2, to vše zapsané na LV 498 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy, obec Chudenice, k.ú. Slatina u Chudenic. Zájemci o nabízený majetek, nechť své nabídky zasílají na adresu správce: JUDr. Jiřina Lužová, IS dlužníka Lucie Prantlové, Dušní 22, 110 00 Praha 1. Pro více informací o nabízených nemovitostí piště na e-mail ak@akluzova.cz.