Advokátní praxi se věnuji od roku 1994 a od roku 1996 se věnuji oboru konkursního práva.

Od roku 2009 se specializuji na obor insolvenčního práva. Od této doby vykonávám činnost insolvenčního správce se zvláštním povolením.

Právní služby

Využijte komplexních služeb v oborech občanského, obchodního, správního, pracovního, rodinného, správního a trestního práva.

více informací

Insolvence

Zaměřujeme se na insolvenční a konkursní řízení. JUDr. Jiřina Lužová je insolvenční správce se zvláštním povolením.
 

více informací

Odkup pohledávek

Odkoupíme pohledávky pro klienta ať se jedná o jednotlivé pohledávky či celé soubory pohledávek. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

více informací

Sberbank CZ – nabízí k prodeji počítačky bankovek a mincí,UV testery, časové trezorové pokladny a nábytek

Praha, 14. května 2024: Insolvenční správkyně JUDr. Jiřina Lužová dnes oznámila zahájení
výběrového řízení na prodej další části hmotného movitého majetku náležejícího do majetkové
podstaty Sberbank CZ, a.s. v likvidaci. Předmětem nabídky jsou počítačky bankovek a mincí,
UV testery, časové trezorové pokladny a nábytek z bývalé pobočky I. P. Pavlova.
Vypořádání prodeje se očekává do konce června 2024.

K prodeji další části hmotného majetku banky přistupuje insolvenční správkyně v rámci procesu
zpeněžení majetkové podstaty Sberbank CZ, a.s. v likvidaci (dále jen „Sberbank CZ“). Předmětem
prodeje jsou počítačky bankovek a mincí, UV testery, časové trezorové pokladny a nábytek z bývalé
pobočky I. P. Pavlova. Cenovou nabídku je možné podat na celek nebo na produktové balíky.
Přehled prodávaného majetku včetně způsobu a podmínek vyjádření zájmu o účast v tomto
výběrovém řízení jsou zveřejněny na stránkách www.sberbank.cz v sekci Ostatní Dokumenty / Prodej
hmotného majetku
a na internetových stránkách www.ak-luzova.cz.

ZDE je ke stažení Procesní dopis včetně příloh, který stanovuje základní podmínky tohoto
výběrového řízení v rámci insolvenčního řízení Sberbank CZ, a.s. v likvidaci, a rovněž stanuje
podmínky pro projevení účasti ve výběrovém řízení a pro podávání závazných nabídek ze strany
potenciálních zájemců.

Potenciální uchazeči o koupi výše uvedeného hmotného majetku musí vyjádřit svůj zájem o účast ve
výběrovém řízení. Na základě vyjádření zájmu a splnění stanovených podmínek budou zájemci
oprávněni podat nabídku na odkup majetku.

Insolvenční správkyně si vyhrazuje právo prodej hmotného majetku kdykoliv změnit, ukončit či
přerušit.