Advokátní praxi se věnuji od roku 1994 a od roku 1996 se věnuji oboru konkursního práva.

Od roku 2009 se specializuji na obor insolvenčního práva. Od této doby vykonávám činnost insolvenčního správce se zvláštním povolením.

Právní služby

Využijte komplexních služeb v oborech občanského, obchodního, správního, pracovního, rodinného, správního a trestního práva.

více informací

Insolvence

Zaměřujeme se na insolvenční a konkursní řízení. JUDr. Jiřina Lužová je insolvenční správce se zvláštním povolením.
 

více informací

Odkup pohledávek

Odkoupíme pohledávky pro klienta ať se jedná o jednotlivé pohledávky či celé soubory pohledávek. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

více informací

Sberbank CZ – Výběrové řízení na prodej pohledávek za společností NWT a.s.

Výběrové řízení na prodej pohledávek Sberbank CZ, a.s. v likvidaci za společností NWT a.s.
Insolvenční správkyně Sberbank CZ, a.s. v likvidaci, JUDr. Jiřina Lužová, zahajuje výběrové řízení na
prodej pohledávek za společností NWT a.s.
, se sídlem nám. Míru 1217, Hulín, PSČ 768 24, IČ: 634 69
511, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 6207.


ZDE je ke stažení Procesní dopis včetně příloh, který stanovuje základní podmínky tohoto
výběrového řízení v rámci insolvenčního řízení Sberbank CZ, a.s. v likvidaci, a rovněž stanuje
podmínky účasti v tomto výběrovém řízení a pro podávání závazných nabídek ze strany potenciálních
zájemců.


Zájemci o účast v tomto výběrovém řízení musí svůj zájem písemně vyjádřit zasláním přihlášky, která
musí být zaslána společně s dvěma originálními stejnopisy řádně podepsané dohody o zachování
mlčenlivosti (která je ke stažení ZDE) na adresu: Advokátní kancelář JUDr. Jiřina Lužová, Dušní 22,
110 00 Praha 1 (v neprůhledné obálce s uvedením v levém horním rohu "Výběrové řízení – Sberbank
– NWT"), a elektronickou kopii výše uvedených dokumentů na adresu ak@akluzova.cz, a to
nejpozději do 12.6. 2023, 13:00 hod
.

Bližší informace jsou obsaženy ve výše uvedeném Procesním
dopise
.